جستجوی خبر

آغازبکار نخستین نشست هم اندیشی معاونین طرح و توسعه بنادر کشور در بندر شهید رجایی
نخستین نشست هم اندیشی مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی با معاونین طرح و توسعه بنادر سراسر کشور به میزبانی بندر شهید رجایی آغاز بکار کرد.
نخستین نشست هم اندیشی معاونین طرح و توسعه بنادر کشور در بندر شهید رجایی آغازبکار کرد
نخستین نشست هم اندیشی مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی با معاونین طرح و توسعه بنادر سراسر کشور به میزبانی بندر شهید رجایی آغاز بکار کرد.
بندر شهید رجایی میزبان نشست هم اندیشی سازمان و بنادر در خصوص موضوعات پژوهشی
معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور برگزاری گردهمایی پژوهشی مدیران ستادی سازمان و معاونین طرح و توسعه بنادر کشور طی روزهای 27 و 28 آبانماه جاری در بندر شهید رجایی خبر داد.
بندر شهید رجایی میزبان نشست هم اندیشی سازمان و بنادر در خصوص موضوعات پژوهشی
معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور برگزاری گردهمایی پژوهشی مدیران ستادی سازمان و معاونین طرح و توسعه بنادر کشور طی روزهای 27 و 28 آبانماه جاری در بندر شهید رجایی خبر داد.
مهذبی خبر داد: بندر شهید رجایی میزبان نشست هم اندیشی سازمان و بنادر در خصوص موضوعات پژوهشی
معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور برگزاری گردهمایی پژوهشی مدیران ستادی سازمان و معاونین طرح و توسعه بنادر کشور طی روزهای 27 و 28 آبانماه جاری در بندر شهید رجایی خبر داد.
سمینار دوروزه مدیران دریایی کشور در جزیره قشم به کار خود پایان داد
سمینار مدیران دریایی کشور در جزیره قشم پس از دو روز برگزاری کارگروه های تخصصی، بعداز ظهر امروز(چهارشنبه، هفتم آبانماه) با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان داد.
گزارشی از سمینار دو روزه مدیران دریایی کشور در قشم
سمینار مدیران دریایی کشور که اواسط هفته جاری به منظور بررسی چالش های صنعت دریانوردی ایران و یافتن راهکارهای مناسب در جزیره قشم کلید خورده بود، پس از دو روز برگزاری کارگروه های تخصصی با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان داد.
تلاش برای افزایش اقتدار دریایی ایران؛ از خزر تا اروند و ابوموسی تا مکران/ گزارشی  تفصیلی از سمینار دو روزه مدیران دریایی کشور
سمینار مدیران دریایی کشور که اواسط هفته جاری به منظور بررسی چالش های صنعت دریانوردی ایران و یافتن راهکارهای مناسب در جزیره قشم کلید خورده بود، پس از دو روز برگزاری کارگروه های تخصصی با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان داد.
پایان سمینار دوروزه مدیران دریایی کشور در جزیره قشم
سمینار مدیران دریایی کشور در جزیره قشم پس از دو روز برگزاری کارگروه های تخصصی، بعداز ظهر امروز(چهارشنبه، هفتم آبانماه) با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان داد.
سمینار دوروزه مدیران دریایی کشور در جزیره قشم به کار خود پایان داد
سمینار مدیران دریایی کشور در جزیره قشم پس از دو روز برگزاری کارگروه های تخصصی، بعداز ظهر امروز(چهارشنبه، هفتم آبانماه) با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان داد.
صفحه ۱۰ از ۱۰