جستجوی خبر

چشم انداز روشنی در ساختار تجارت و توسعه دریایی هرمزگان وجود دارد/ آمایش سرزمینی با نگاه ویژه به اقتصاد دریا محور/ احداث بندر
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: ماحصل اقداماتی که در ساختار اقتصادی استان هرمزگان با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی در حال انجام است، چشم انداز بسیار روشنی را فرآروی حوزه تجاری و توسعه دریا محور استان قرارداده است.
کاهش 50 درصدی سوانح دریایی در پهنه آبی شرق هرمزگان
مدیربنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: آمار سوانح دریایی در پهنه آبی شرق خلیج فارس و دریای عمان ۵۰ درصد کاهش یافته است.
کاهش ۵۰ درصدی سوانح دریایی در پهنه آبی شرق هرمزگان/ تاکید بر اجرای دقیق الزامات و قوانین کنوانسیونی
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از کاهش ۵۰ درصدی آمار سوانح دریایی در پهنه آبی شرق خلیج فارس و دریای عمان خبر داد و بر ضرورت رعایت قوانین و الزامات بین الملی تاکید کرد.
کاهش 50 درصدی سوانح دریایی در پهنه آبی  شرق هرمزگان/  تاکید بر اجرای دقیق  الزامات و قوانین کنوانسیونی
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از کاهش 50 درصدی آمار سوانح دریایی در پهنه آبی شرق خلیج فارس و دریای عمان خبر داد و بر ضرورت رعایت قوانین و الزامات بین المللی تاکید کرد.
آماده باش بنادر شرق هرمزگان در پی احتمال طوفان و سیل آبی شدن رودخانه ها/ ممنوعیت و محدودیت فعالیت در بنادر مسافری و تجاری شرق
مدیربنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از آمادگی و تشدید تمهیدات پیشگیرانه این مدیریت در مواجهه با طوفان و خسارات احتمالی پیش بینی شده خبر داد و گفـت: طی روزهای آینده کلیه فعالیت های مسافری و تخلیه و بارگیری در بنادر تابعه محدود و دربرخی ساعات ممنوع است.
آماده باش بنادر شرق هرمزگان در پی احتمال طوفان و سیل آبی شدن رودخانه ها / ممنوعیت و محدودیت فعالیت در بنادر مسافری و تجاری
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از آمادگی و تشدید تمهیدات پیشگیرانه این مدیریت در مواجهه با طوفان و خسارات احتمالی پیش بینی شده خبر داد و گفـت: طی روزهای آینده کلیه فعالیت های مسافری و تخلیه و بارگیری در بنادر تابعه محدود و دربرخی ساعات ممنوع می شود .
آماده باش  بنادر  شرق هرمزگان در پی احتمال طوفان و سیل آبی شدن رودخانه ها / ممنوعیت و محدودیت فعالیت در بنادر مسافری و تجاری
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از آمادگی و تشدید تمهیدات پیشگیرانه این مدیریت در مواجهه با طوفان و خسارات احتمالی پیش بینی شده خبر داد و گفـت: طی روزهای آینده کلیه فعالیت های مسافری و تخلیه و بارگیری در بنادر تابعه محدود و دربرخی ساعات ممنوع می شود .
راه اندازی کیوسک اطلاع رسانی در بندر شهید باهنر
در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و استفاده آسان از خدمات بر خط، یک دستگاه کیوسک اطلاع رسانی پیشرفته در محل ساختمان اداری بندر شهید باهنر نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.
راه اندازی کیوسک اطلاع رسانی در بندر شهید باهنر/ تقویت خدمات الکترونیک با بهره برداری از این طرح
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از نصب و بهره برداری یک دستگاه کیوسک اطلاع رسانی با هدف تسریع در روند پاسخ گویی و تقویت خدمات الکترونیک در شرایط متاثر از شیوع ویروس کرونا خبر داد.
راه اندازی  کیوسک اطلاع رسانی در بندر شهید باهنر/ تقویت خدمات الکترونیک با بهره برداری از این طرح
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از نصب و بهره برداری یک دستگاه کیوسک اطلاع رسانی با هدف تسریع در روند پاسخ گویی و تقویت خدمات الکترونیک در شرایط متاثر از شیوع ویروس کرونا خبر داد.
صفحه ۵ از ۱۰