سازمان بنادر و دریانوردی/بنادر و پایانه ها/پایانه های بندری، شرکتهای کارگزاری

نام بندرنام پایانهنوع کاربریشرکت بهره بردارتلفن
امام خمینی (ره)واردات 1جنرال کارگوگلف اجنسی22254752-021
امام خمینی (ره)واردات 2جنرال کارگواندیشه نوین آریا22274535-021
امام خمینی (ره)واردات 3جنرال کارگوسینا88784051-021
امام خمینی (ره)صادرات و انبارهاجنرال کارگوکاوه22274535-021
امام خمینی (ره)ترمینال کانتینریکانتینریجنوب خط ایران88781254-021
امام خمینی (ره)ترمینال غلاتغلاتنظم آفرینان صنعت سهند88643471-021
امیرآبادترمینال 1جنرال کارگوتایدواتر88553321-021
امیرآبادترمینال 2جنرال کارگوبندر سازان گناوه و تجارت گستر09128069364
انزلیترمینال 1جنرال کارگوکاوه22274535-021
انزلیترمینال 2جنرال کارگوایران بنادر09111811139
انزلیترمینال 3جنرال کارگوآریا بنادر ایرانیان88888328-021
انزلیترمینال غلاتغلاتاقیانوس آبی3224718-0181
بوشهرترمینال کالای متفرقهجنرال کارگوسینا88784054-021
بوشهرترمینال کانتینریکانتینریسینا88784054-021
خرمشهرترمینال کالای متفرقهجنرال کارگوکاوه22274535-021
خرمشهرترمینال کانتینریکانتینریجنوب خط ایران88781254-021
شهید باهنرپایانه کالای متفرقه و کانتینریجنرال کارگولنگر طلایی75111094-0761
شهیدرجاییترمینال 1 کالای متفرقهجنرال کارگونظم آفرینان صنعت سهند88643471-021
شهیدرجاییترمینال 2 کالای متفرقهجنرال کارگوخلیج پژم22904940-021
شهیدرجاییترمینال کانتینری شماره 1کانتینریبتا09173715594
شهیدرجاییترمینال کانتینری شماره 2کانتینریسینا88784054-021
شهیدرجاییترمینال بندر خلیج فارسجنرال کارگومرعی ساحل09171619817
شهیدرجاییترمینال 3کانتینریآریا بنادر ایرانیان88888328-021
لنگهترمینال کالای متفرقه و کانتینریجنرال کارگوانبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران2243282-0762
آبادانترمینال کالای متفرقه و کانتینریجنرال کارگوبندر بویه53244172-061
گناوهترمینال کالای متفرقه و کانتینریجنرال کارگوبندر سازان گناوه3230610-0772
نوشهرترمینال کالاهای عمومیجنرال کارگوسینا88784054-021
اطلاعات بیشتر : اداره کل امور بندری

 

شرکتهای کارگزاری ترابری دریائی

سازمان بنادر و دریانوردی (P.M.O) به عنوان سازمان حاکمیت دریایی کشور و بر اساس قانون تأسیس ، مسئولیت اداره و مدیریت امور بنادر بازرگانی کشور را بر عهده داشته و تلاش وافر دارد تا رسالت خود را در تأمین و رفع نیازمندیهای کشور در حوزه های بندری و دریایی ایفا نماید. معاونت امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان در راستای تحقق رسالت و مأموریت های سازمانی و براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تدوین ضوابط و مقررات در قالب آیین نامه ها و دستورالعمل های تخصصی، کلیه فعالیت های کاری را ضابطه مند نموده و به شرکتهای توانمند با صلاحیت مجوز اعطا می نماید. شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی با کسب مجوز رسمی از سازمان بنادر و دریانوردی با انجام فعالیت های حمل و نقل دریایی کالا و ارائه خدمات بندری، فرآیند واردات و صادرات کشور را تسهیل می نمایند. همچنین در راستای تکریم ارباب رجوع و براساس اتخاذ سیاست دولت الکترونیک کلیه مراحل ارائه مدارک و اخذ مجوزهای فعالیت مکانیزه بوده و در کمترین زمان ممکن انجام می گردد. متقاضیان می توانند با مراجعه به سیستم مکانیزه امور شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی به آدرس http://aca.pmo.ir اطلاعات مورد نیاز را کسب و از طریق میز خدمات الکترونیک درخواست های خود را ارسال و پیگیری نمایند.

 

لیست خدمات قابل ارائه در پورتال امور شرکتها:
 • صدور مجوز
 • ثبت تغییرات مربوط به مدیرعامل و اعضاء شرکت
 • تمدید مجوز
 • معرفی شعب همکار
 • صدور مجوز ثانویه

 

جهت ورود عضو جدید بعنوان اعضای هیأت مدیره چه اقدامی لازم است؟
 • صورتجلسه هیأت مدیره و ذکر سمت عضو
 • تکمیل فرم و استعلام حراست
 • اسکن صورتجلسه در سیستم مکانیزه امور شرکتها
 • شرکت بعد از آنکه نسبت به معرفی عضو جدید از طریق صورتجلسه اقدام نمود می‌بایستی فرم حراست را تکمیل نمایند بعد از پاسخ حراست صورتجلسه تائید می‌گردد.
جهت ایجاد شعبه جدید چه مدارکی لازم می‌باشد؟
 • معرفی مدیرشعبه حائز شرایط
 • ایجاد شعبه
 • درج و اسکن مدارک در سیستم مکانیزه امور شرکتها
 • طی مراحل استعلام حراست سازمان
پروانه فعالیت شرکت مفقود شده، چه مراحلی برای صدور مجدد پروانه جدید لازم است؟

شرکت می‌بایستی طی صورتجلسه‌ای موضوع مفقودی پروانه فعالیت را اعلام نماید بعد از تائید صورتجلسه توسط سازمان و درج در آگهی روزنامه رسمی، پروانه فعالیت جدید صادر می‌گردد.

برای معرفی شعبه همکار چه مراحلی لازم است؟
 • درخواست در سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت باشد.
 • موضوع فعالیت شرکت
 • نام شرکت همکار (شرکت همکار معرفی شده حتماً باید دارای مجوز به روز باشد)
 • نشانی کامل شعبه و معرفی بندر مربوطه
 • نام نماینده بهمراه شماره تماس
برای تمدید مجوز چه مدارکی نیاز است؟
 • ارائه گزارش فعالیت ممهور به مهر اداره بندر مربوطه، مربوط به هر سال
 • ارائه مفاصا حساب ارزی- ریالی از امور مالی بنادر مورد فعالیت
 • تکمیل پروفایل شرکت
مدیرشعبه دارای چه مدارک و شرایطی است؟
 • دیپلم با 2 سال سابقه کار
 • معرفی‌نامه سمت از شرکت کار اجرایی مفید مرتبط
 • بیمه‌نامه
 • گواهینامه شایستگی/مهارت
مدیرعامل دارای چه مدارک و شرایطی است؟
 • لیسانس با 4 سال سابقه کار مفید اجرایی مرتبط
 • معرفی‌نامه سمت از شرکت 
 • بیمه نامه
 • گواهینامه شایستگی/مهارت
مدیرشعبه می‌بایست چند سال سابقه کاری داشته باشد؟
 دیپلم با 2 سال سابقه کار مفید اجرایی مرتبط
مدیرعامل می‌بایست چند سال سابقه کاری داشته باشد؟
دیپلم با 8 سال، فوق دیپلم با 6 سال و لیسانس با 4 سال سابقه کار مفید اجرایی مرتبط
شرایط اخذ مجوز فعالیت چیست؟
 •  مدیرعامل حائز شرایط لازم
 • مدیرشعبه حائز شرایط لازم
 • داشتن دفتر مرکزی و شعبه
اگر شرکتی دفاتر مرکزی در تهران تأسیس نماید آیا می‌تواند قبل از ایجاد شعبه در بندر مجوز محلی دریافت نماید?
 خیر حتماً می‌بایست در یکی از بنادر تابعه سازمان شعبه ایجاد نموده تا مجوز فعالیت صادر گردد.
دفاتر شرکت بایستی دارای چه شرایطی باشند؟
دفاتر مرکزی و شعبه شرکت بایستی دارای کاربری تجاری/اداری باشد.
به چه صورتی می توانیم تقاضاهای خود را به سازمان ارائه دهیم؟
به سیستم مکانیزه اداره امور شرکتها به نشانی  aca.pmo.ir   مراجعه و راهنمای مربوطه را مطالعه نمائید.
انواع مجوزهائی که اداره امور شرکتها صادر می‌نماید کدامها هستند؟
تخلیه و بارگیری – بارشماری – نمایندگی کشتیرانی – غواصی – سوخت رسانی – بارشماری – آب رسانی و ...