flag
سازمان بنادر و دریانوردی|بنادر و پایانه ها|پایانه های بندری، شرکتهای کارگزاری

 

شرکتهای کارگزاری ترابری دریائی

سازمان بنادر و دریانوردی (P.M.O) به عنوان سازمان حاکمیت دریایی کشور و بر اساس قانون تأسیس ، مسئولیت اداره و مدیریت امور بنادر بازرگانی کشور را بر عهده داشته و تلاش وافر دارد تا رسالت خود را در تأمین و رفع نیازمندیهای کشور در حوزه های بندری و دریایی ایفا نماید. معاونت امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان در راستای تحقق رسالت و مأموریت های سازمانی و براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تدوین ضوابط و مقررات در قالب آیین نامه ها و دستورالعمل های تخصصی، کلیه فعالیت های کاری را ضابطه مند نموده و به شرکتهای توانمند با صلاحیت مجوز اعطا می نماید. شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی با کسب مجوز رسمی از سازمان بنادر و دریانوردی با انجام فعالیت های حمل و نقل دریایی کالا و ارائه خدمات بندری، فرآیند واردات و صادرات کشور را تسهیل می نمایند. همچنین در راستای تکریم ارباب رجوع و براساس اتخاذ سیاست دولت الکترونیک کلیه مراحل ارائه مدارک و اخذ مجوزهای فعالیت مکانیزه بوده و در کمترین زمان ممکن انجام می گردد. متقاضیان می توانند با مراجعه به سیستم مکانیزه امور شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی به آدرس http://aca.pmo.ir اطلاعات مورد نیاز را کسب و از طریق میز خدمات الکترونیک درخواست های خود را ارسال و پیگیری نمایند.

 

لیست خدمات قابل ارائه در پورتال امور شرکتها:
 • صدور مجوز
 • ثبت تغییرات مربوط به مدیرعامل و اعضاء شرکت
 • تمدید مجوز
 • معرفی شعب همکار
 • صدور مجوز ثانویه

 

جهت ورود عضو جدید بعنوان اعضای هیأت مدیره چه اقدامی لازم است؟
 • صورتجلسه هیأت مدیره و ذکر سمت عضو
 • تکمیل فرم و استعلام حراست
 • اسکن صورتجلسه در سیستم مکانیزه امور شرکتها
 • شرکت بعد از آنکه نسبت به معرفی عضو جدید از طریق صورتجلسه اقدام نمود می‌بایستی فرم حراست را تکمیل نمایند بعد از پاسخ حراست صورتجلسه تائید می‌گردد.
جهت ایجاد شعبه جدید چه مدارکی لازم می‌باشد؟
 • معرفی مدیرشعبه حائز شرایط
 • ایجاد شعبه
 • درج و اسکن مدارک در سیستم مکانیزه امور شرکتها
 • طی مراحل استعلام حراست سازمان
پروانه فعالیت شرکت مفقود شده، چه مراحلی برای صدور مجدد پروانه جدید لازم است؟

شرکت می‌بایستی طی صورتجلسه‌ای موضوع مفقودی پروانه فعالیت را اعلام نماید بعد از تائید صورتجلسه توسط سازمان و درج در آگهی روزنامه رسمی، پروانه فعالیت جدید صادر می‌گردد.

برای معرفی شعبه همکار چه مراحلی لازم است؟
 • درخواست در سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت باشد.
 • موضوع فعالیت شرکت
 • نام شرکت همکار (شرکت همکار معرفی شده حتماً باید دارای مجوز به روز باشد)
 • نشانی کامل شعبه و معرفی بندر مربوطه
 • نام نماینده بهمراه شماره تماس
برای تمدید مجوز چه مدارکی نیاز است؟
 • ارائه گزارش فعالیت ممهور به مهر اداره بندر مربوطه، مربوط به هر سال
 • ارائه مفاصا حساب ارزی- ریالی از امور مالی بنادر مورد فعالیت
 • تکمیل پروفایل شرکت
مدیرشعبه دارای چه مدارک و شرایطی است؟
 • دیپلم با 2 سال سابقه کار
 • معرفی‌نامه سمت از شرکت کار اجرایی مفید مرتبط
 • بیمه‌نامه
 • گواهینامه شایستگی/مهارت
مدیرعامل دارای چه مدارک و شرایطی است؟
 • لیسانس با 4 سال سابقه کار مفید اجرایی مرتبط
 • معرفی‌نامه سمت از شرکت 
 • بیمه نامه
 • گواهینامه شایستگی/مهارت
مدیرشعبه می‌بایست چند سال سابقه کاری داشته باشد؟
 دیپلم با 2 سال سابقه کار مفید اجرایی مرتبط
مدیرعامل می‌بایست چند سال سابقه کاری داشته باشد؟
دیپلم با 8 سال، فوق دیپلم با 6 سال و لیسانس با 4 سال سابقه کار مفید اجرایی مرتبط
شرایط اخذ مجوز فعالیت چیست؟
 •  مدیرعامل حائز شرایط لازم
 • مدیرشعبه حائز شرایط لازم
 • داشتن دفتر مرکزی و شعبه
اگر شرکتی دفاتر مرکزی در تهران تأسیس نماید آیا می‌تواند قبل از ایجاد شعبه در بندر مجوز محلی دریافت نماید?
 خیر حتماً می‌بایست در یکی از بنادر تابعه سازمان شعبه ایجاد نموده تا مجوز فعالیت صادر گردد.
دفاتر شرکت بایستی دارای چه شرایطی باشند؟
دفاتر مرکزی و شعبه شرکت بایستی دارای کاربری تجاری/اداری باشد.
به چه صورتی می توانیم تقاضاهای خود را به سازمان ارائه دهیم؟
به سیستم مکانیزه اداره امور شرکتها به نشانی  aca.pmo.ir   مراجعه و راهنمای مربوطه را مطالعه نمائید.
انواع مجوزهائی که اداره امور شرکتها صادر می‌نماید کدامها هستند؟
تخلیه و بارگیری – بارشماری – نمایندگی کشتیرانی – غواصی – سوخت رسانی – بارشماری – آب رسانی و ...