ماهنامه الکترونیکی مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی، یا امواج دانش به عنوان اولین نشریه تخصصی الکترونیکی مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران با هدف کمک به ترویج دانش تخصصی در حوزه های مذکور، منتشر و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۱۲:۲۵

اطلاعات بیشتر : مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی