بررسی های هدفمند بندری و دریایی یا به اختصار بهبود به منظور نشر نکات کلیدی و به صورت 100 نکته در موضوعات مختلف دریایی و بندری از جمله بنادر خشک، لجستیک و ... توسط مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی تهیه و به رایگان در اختیار علاقمندان و متخصصین قرار می گیرد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۱۲:۲۶

اطلاعات بیشتر : مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
[ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ]
[ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ]
[ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ]
[ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ]