کتابخانه

 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۳۰ دی ۱۳۹۸
 • ۱۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:
آدرس انتشارات: میدان ونک- بزرگراه حقانی- بعد از چهارراه جهان کودک- خیابان کیش- پلاک ۴۰

شماره حساب :  ۲۱۷۶۴۵۹۰۰۱۰۰۹  بانک ملی شعبه ۴۵۲

خلاصه:

سواحل مرز دریاها با خشکی هستند که به سلامتی آبها، دریاها و اقیانوس‌ها کمک می‌کنند. سواحل فقط دارای جذابیت برای گذراندن تعطیلات نیستند بلکه آنها زیستگاه گونه‌های مختلف جانوری نیز می‌باشند.

سواحل جزء مناطق منحصر به فرد و حساسی هستند که نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشند. با توجه به ارزش اکوسیستمی تفریحی و زیبایی آنها، حفظ آنها به نفع حیات انسان و دریاست. یک ساحل طبیعی دارای عملکرد بیولوژیکی مهمی است که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- به عنوان یک فیلتر عمل کرده و از میزان مواد آلاینده ورودی به دریا می‌کاهند

- ثبات دهنده خاک بوده و آن را از فرسایش محافظت می نماید

- فراهم کننده زیستگاهی حیات برای ماهیان و حیوانات وحشی می باشند .

 

 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۱ دی ۱۳۹۸
 • ۲۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:

آدرس انتشارات: میدان ونک- بزرگراه حقانی- بعد از چهارراه جهان کودک- خیابان کیش- پلاک ۴۰

شماره حساب :  ۲۱۷۶۴۵۹۰۰۱۰۰۹  بانک ملی شعبه ۴۵۲

خلاصه:
رده بندی یا کلاس یکی از اساسی ترین پارامترها در طراحی و ساخت و تجهیز شناورها برای حفظ جان
اشخاص و محیط زیست و ایمنی کشتی ها و کالا در دریاها است و یک رده بندی بهینه و تاییدشده
علاوه بر صرفه جویی های اقتصادی فراوان و کاهش هزینه ها در موارد تجاری و ایمنی و بهداشتی،
افزایش عمر کشتی ها را در دریاها به دنبال خواهد داشت. کتاب حاضر شامل هفت فصل و پیوست
است:
در فصل اول مقدمه و سیستم های متداول رده بندی کشتی ها و وظایف موسسات رده بندی در خصوص
طبقه بندی کردن کشتی ها و وظایف آن ها از سوی دولت ها مورد بررسی قرار گرفته که ضمن بیان
تعاریف برای رده بندی و مزایای آن هدف از رده بندی نیز ارائه شده است.
فصل دوم نقش مهم ترین موسسات رده بندی که عضو سازمان جهانی دریانوردی IMO و انجمن
موسسات رده بندی بین المللی  IACS هستند به همراه معروف ترین موسسات بین المللی خارجی
نظیر لوید آلمان و لویدز انگلیس و ... و دو موسسه رده بندی داخلی بیان شده است.
در فصل سوم بخش های مختلف قوانین و آیین نامه و کتاب های تدوین شده موسسه گروه
کارشناسان ایران  IGS در مورد بازرسی کشتی های 500 تن و بازرسی بدنه و موتور سیستم های
الکتریکی و بازرسی های قانونی برای صدور گواهینامه های قانونی و تمدید آن و بازرسی های ادواری
از کشتی و صدور و ی ا تمدید گواهینامه های ایمنی تشریح شده است.
در فصل چهارم معیارها و دستورالعمل های مربوط به آزمایش کیفی مواد و ماتریال مورد مصرف در
ساخت کشتی و طراحی ساختمان کشتی تشریح شده است.
در فصل پنجم قوانین و دستورالعمل های مربوط به سیستم رانش کشتی موتورهای محرکه-
جعبه دنده- شافت و پروانه و دستگاه های وابسته به آن تشریح شده است.
فصل ششم شامل معیارها و آیین نامه های مربوط به ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی کشتی به غیر
از سیستم رانش است.
در فصل هفتم معیارهای مربوط به موتور ژنراتورهای اصلی و اضطراری برق- تابلوهای کنترل، کابل،
کلیدهای برق و غیره تشریح شده است.
 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۱ فروردین ۱۳۹۸
 • ۳۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:
خلاصه:
 • مرکز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:

آدرس انتشارات: میدان ونک- بزرگراه حقانی- بعد از چهارراه جهان کودک- خیابان کیش- پلاک 40

شماره حساب :  2176459001009  بانک ملی شعبه 452

خلاصه:

چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی در افق 20 ساله :

 سازمان پیشرو دریایی در جهان و تسهیل‌گرتجارت و توسعه دریامحور.

چشم‌انداز بخش دریایی مرجع بی بدیل منطقه‌ای و بازیگر فعال جهانی در عرصه ایمنی، محیط زیست و امنیت دریایی است.

چشم‌انداز بخش بندری، بنادر ایران انتخاب اول بازیگران جهانی و تسهیل‌گر کانون تجارت جهانی با ایران در منطقه است.  

 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
سازمان بنادر و دریانوردی- اسناد و مدارک
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
حمل و نقل دریایی
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۳۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:
تدارکات بازرگانی
خلاصه:
صفحه ۱ از ۱۵ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰