کتابخانه

 • مرکز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:

آدرس انتشارات: میدان ونک- بزرگراه حقانی- بعد از چهارراه جهان کودک- خیابان کیش- پلاک 40

شماره حساب :  2176459001009  بانک ملی شعبه 452

خلاصه:

چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی در افق 20 ساله :

 سازمان پیشرو دریایی در جهان و تسهیل‌گرتجارت و توسعه دریامحور.

چشم‌انداز بخش دریایی مرجع بی بدیل منطقه‌ای و بازیگر فعال جهانی در عرصه ایمنی، محیط زیست و امنیت دریایی است.

چشم‌انداز بخش بندری، بنادر ایران انتخاب اول بازیگران جهانی و تسهیل‌گر کانون تجارت جهانی با ایران در منطقه است.  

 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
سازمان بنادر و دریانوردی- اسناد و مدارک
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
حمل و نقل دریایی
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۳۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:
تدارکات بازرگانی
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۳۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:
ترمینال‌های کانتینری
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ۳۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
ترمینال‌های کانتینری- ایران- مدیریت
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ۳۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
ترمینال‌های کانتینری
خلاصه:
صفحه ۱ از ۱۴ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰