کتابخانه

 • تحقیق و پژوهش مصطفی ملکی
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۱ مرداد ۱۳۹۶
 • ۳۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:
خلاصه:
 • گردآوری و تدوین اداره کل مناطق ویژه بندری و سرمایه‌گذاری
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۶ مرداد ۱۳۹۷
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
خلاصه:
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
 • ۳۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
خلاصه:
 • همایون یوسفی
 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲۴ آبان ۱۳۹۶
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
خلاصه:
 • سیامک یگانه محلاتی
 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲۴ آبان ۱۳۹۶
 • ۸,۰۰۰ تومان
توضیحات:
خلاصه:
 • دانشگاه تهران
 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲۴ آبان ۱۳۹۶
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
 • دانشگاه تهران
 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲۴ آبان ۱۳۹۶
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۱۵ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰