ماهنامه الکترونیکی مسیر با هدف آشنایی کلیه علاقه‌مندان و دست اندرکاران حوزه حمل و نقل دریایی با مسیرهای تصمیم‌گیری کشورها و شرکت‌ها برای ایفای نقش فعال‌تر که منجر به آخرین رویدادهای این صنعت در زمینه‌های حقوقی، علمی، عملیاتی، توسعه‌ای و تعاملات راهبردی شده است، توسط مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان تهیه و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقمندان صنعت حمل و نقل دریایی قرار می‌گیرد.

[ ۸ اَمرداد ۱۳۹۷ ]
[ ۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
[ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ]
[ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ]
[ ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۶ ]
[ ۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ]
[ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ]
[ ۱ خرداد ۱۳۹۶ ]
[ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ]
[ ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ]
[ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ]
[ ۴ بهمن ۱۳۹۵ ]
[ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ]
[ ۲ آذر ۱۳۹۵ ]
[ ۱ آبان ۱۳۹۵ ]
[ ۴ مهر ۱۳۹۵ ]
[ ۲ شهریور ۱۳۹۵ ]
[ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ]
[ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ]
[ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ]
[ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ ]
[ ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ]
[ ۱ اسفند ۱۳۹۴ ]
[ ۳۰ دی ۱۳۹۴ ]
[ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ]
[ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ]
[ ۳ آبان ۱۳۹۴ ]
[ ۴ مهر ۱۳۹۴ ]
[ ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۴ ]
[ ۳۱ تیر ۱۳۹۴ ]
[ ۶ تیر ۱۳۹۴ ]
[ ۴ خرداد ۱۳۹۴ ]
[ ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ]
[ ۴ اسفند ۱۳۹۳ ]
[ ۱ بهمن ۱۳۹۳ ]
مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
پرسش