شناسه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

13051431000

ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج شناورها

99

- 13051431106

- ورود شناور


- 13051431107

- خروج شناور

13052073000

ارائه خدمات جانبی شناور

99

13052074000

ارایه خدمات ثبت شناور

99

13052075000

صدورگواهینامه های دریایی شناور

99

13012076000

ارائه مجوزهای مرتبط با ساخت شناور

99

- 13012076100

- صدور مجوز کارگاه کشتی سازی

- 13012076101

- صدور مجوز کارگاه تعمیر و خدمات پس از فروش تجهیزات ایمنی شناور

- 13052076102

- صدور مجوز ساخت شناور

 

 

 

13052077000

 

 

 

تخلیه، بارگیری، انبارش کالا و کانتینر از شناورها

 

 

99 http://gcomsgateway.pmo.ir/newGateWay999999

- 13052077100

- تخلیه کالا از شناور

 

- 13052077101

- بارگیری کالا به شناور

 

18051428000

صدور گواهینامه های مهارت، شایستگی و شناسنامه دریانوردی

99

18081429000

صدور پروانه فعالیت مراکز آموزشی دریانوردی

99

16062079000

ارائه مجوزهای پزشکی دریانوردان

99

- 16062079100

- صدور مجوز به پزشکان معتمد دریانوردی

- 16062079101

- صدور گواهینامه سلامت پزشکی دریانوردان

13051426000

ارائه مجوزهای مرتبط با تجهیزات رادیویی در ایستگاههای ساحلی 

99

- 13051426100

- صدورگواهینامه رادیوئی ایستگاههای ساحلی

- 13051426101

- صدور مجوزهای بهره برداری از تجهیزات رادیویی شناور (SRL)

14061427000

پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی(حفظ محیط زیست دریایی)

99

13052078000

حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی

99

- 13052078100

- نصب و استقرار علائم کمک ناوبری

- 13052078101

- جستجو و نجات دریایی

- 13052078102

- هیدرو گرافی و لایروبی اسکله و آبراهها

- 13052078103

- ارایه گزارشات تحلیلی سوانح دریایی

- 13052078104

- ارایه خدمات مخابرات دریایی (ناوتکس، پخش پیامهای ایمنی)

- 13052078105

- انتشار اعلامیههای دریایی و هواشناسی

- 13052078106

- ایجاد بستر مانیتورینگ و ردیابی شناورها (LRIT SAT, AIS)

- 13052078107

- تعیین و ایجاد مسیرهای دریانوردی (TSS)

13012080000

ارائه مجوز در مناطق عادی و ویژه بندری و آزاد تجاری

99

- 13092080100

- صدور مجوز فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ... در مناطق ویژه بندری

- 13012080101

- صدور مجوز ورود، بهره برداری و خروج وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری

- 13012080102

- صدور مجوز بکارگیری و استفاده از کالاهای مصرفی، مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید در مناطق ویژه بندری

- 13052080103

- شماره گذاری وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری

- 13012080104

- صدور پروانه اشتغال و بکارگیری اتباع خارجی در مناطق ویژه بندری

- 13012080105

- صدور مجوز سرمایه گذاری در مناطق بندری

- 13012080106

- صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری دریایی و بندری

99

13012081000

ارائه خدمات کار و اشتغال در مناطق ویژه بندری

99

- 19092081100

- تایید بیمه بیکاری کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه های بخش خصوصی در مناطق ویژه بندری

- 19092081101

- رسیدگی و حل اختلاف کارگر و کارفرما در مناطق ویژه بندری

13052082000

نظارت و پایش سواحل

- 13052082100

- نظارت یکپارچه بر مناطق ساحلی کشور(ICZM)

99

- 13052082101

- صدور مجوز ساخت و بهره برداری سازه ها و تأسیسات دریایی

99

- 13052082102

- تدوین ضوابط و آیین نامه های مرتبط با ساخت و سازهای ساحلی و دریایی

99

- 13052082103

- انتشار مستمر مشخصه های دریایی

99

- 13052082104

- پیش بینی امواج دریا جهت ناوبری در سواحل و آبراهها

99

- 13052082105

- ارائه اطلاعات مکانی سواحل و بنادر (GIS)

99

13052083000

رسیدگی به مشکلات و درخواستهای مرتبط با امور دریایی و کشتیرانی

99 99 99 99

13052084000

ارائه تسهیلات حمایتی سازمان بنادر

99

- 13052084100

- اعطاء تسهیلات بانکی به شناور

- 13052084101

- اعطاء تسهیلات بانکی به شرکتهای دریایی و بندری

- 13052084102

- اعطاء تسهیلات حمایتی به دانشجویان و پژوهشگران در حوزه بنادر و دریانوردی

13052085000

تعیین تعرفه های دریایی و بندری

99

13052086000

ارائه خدمات اطلاع رسانی حوزه بنادر و دریانوردی

https://www.pmo.ir

- 13052086100

- ارائه اطلاعات سفرهای دریایی

- 13052086101

- ارائه اطلاعات دریایی و بندری