یادآوری/ Note:

  • ورود کلیه تانکرهای تک جداره با پرچم خارجی براساس ماده 8 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در برابر آلودگی نفتی (قانون 89) به آبهای تحت حاکمیت ج.ا. ایران ممنوع می باشد. آمار کشتیهای ممنوع ورود و یا مشروط، به صورت موردی تهیه و در صورت اضافه شدن یک شناور به لیست ممنوع الورودی و یا خارج شدن از لیست مذکور، این لیست به روز شده و در سایت قرار می گیرد. 

                در جدول، شناورهای غیرکنوانسیونی با علامت *  نشان داده می شوند.

 

In accordance with Article VIII of the 2010 Pollution Act, single-hull tankers operating under foreign flags are prohibited from entering the waters under the jurisdiction of the Islamic Republic of Iran; The data related to banned vessels or those allowed entry under certain conditions is prepared case by case, and the related list will be updated and hosted on the site when a vessel is added or removed from the banned vessels list.

Non-convention sized vessels are marked with an "*" in the table. 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
ReasonStatus/ConditionDate of ReleaseDate of InspectionPort of InspectionType of VesselClassYear of BuiltFlagIMO NoName of VesselNo
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL31.12.2012KHORAMSHAHRGENERAL CARGO2006PANAMA8655796SAFEER AL HUSEIN1
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL02.05.2013BUSHEHRGENERAL CARGOITMPTANZANIA7711751TRADER 22
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL29.10.2013RAJAIEDRY CARGOITMB1971TOGO7126360ASHRAF3
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL02.07.2014BAHONARWOODEN DHOW BOATFLAG2012COMOROS1201086*AL NOMAN14
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL16.08.2014BIKOIL TANKERITMB1989TANZANIA8900878CAPRICORN5
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL23.09.2014BIKOIL TANKERITMB1992TOGO9055711DETERMINATION6
DOCUMENTCONDITIONAL23.10.2014LENGEHFLAT BARGEKCS2005DPRK*SEPENTA7
DOCUMENTCONDITIONAL28.12.2014BUSHEHRPASSENGER SHIP2007DPRK*SABA8
DOCUMENTCONDITIONAL03.01.2015BUSHEHRCARGO SHIP1992DPRK8864505*TAHA9
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL28.02.2015BUSHEHROIL TANKERARS1984TANZANIA8400995NEW FALCON10
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL18.03.2015RAJAIESUPPLY BOATPRS1974COOK ISLANDS7376551ALMAS11
DOCUMENTCONDITIONAL16.04.2015LENGEHSUPPLY BOAT1984DPRK8422316LMAR12
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL26.08.2015LAVAN ISLANDOIL TANKERIMB1996COMOROS4974679ARJAH13
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL05.10.2015OIL TANKERITMBTANZANIA9084475AURELIA14
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL10.01.2016BUSHEHROIL TANKERGMB1981PANAMA8013168GOLDEN VIRGINIA15
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL24.02.2016LENGEHASPHALT TANKER-1981TANZANIA7931131GREEN 116
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL29.02.2016RAJAIEGENERAL CARGOUMC1977TANZANIA7628590IDIL17
SINGLE HULLBANNED17.10.2016BUSHEHROIL TANKERclassic marine classificationPanama9057812AMAL718
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL01.10.2016BUSHEHRGENERAL CARGOKRTANZANIA8202563DENIZ19
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL20.07.2016BUSHEHRGENERAL CARGOIRSTANZANIA92801217AVESTA20
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL14.12.2016ASSALUYEHGENERAL CARGOOTHERTANZANIA9106962NOOR-AL-HUDA21
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL18.12.2016BUSHEHRGENERAL CARGOPRSCOMOROS8516275MONA22
DOCUMENTCONDITIONAL07.03.2017ANZALI8107828GAC PEARL23
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL08.03.2017BIKOIL TANKERMACOSMAR CORPORATIONPANAMA8607816Q.T.ONE24
DOCUMENTCONDITIONAL13.05.2017RAJAIEBARGE2006MICRONESIA15163095LABROY 25425
SINGLE HULLBANNED13.04.2017LAVAN ISLANDOIL TANKERMCS2000TANZANIA8965141TAMARA26
SINGLE HULLBANNED03.06.2017TEHRANCHEMICAL TANKER1991TANZANIA9015761SOFIA27
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL06.06.2017KHARGOIL TANKERSING CLASS1992MONGOLIA9005235BRIGHT28
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL22.07.2017LAVAN ISLANDTUG BOATATNSAMOA8210895BOSS129
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2018.01.22AMIRABADGENERAL CARGORMRS1975AZARBAIEJAN7610969FIZULI31
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2018.03.04KISH ISLANDTUG BOATBVPANAMA7819187STAND KING32
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2018.05.06TEHRANOFFSHOREABS2014SINGAPOR9688922BES SAVVY33
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2018.04.11FEREYDOUNKENARGENERAL CARGORMRS2013TURKMENISTAN9702663ALAJA34
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2018.07.07RAJAIEOIL TANKERPRSPANAMA9105061TESSALINA35
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2018.07.07RAJAIEOIL TANKERSRSTANZANIA9065170NIREAS36
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2018.07.07RAJAIEOIL TANKERPRSPANAMA9080508NELMA37
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2018.07.07RAJAIEOIL/CH/TANKERSRSTANZANIA9105097CASSENDRA38
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2018.07.07RAJAIESRSTANZANIA9015333TOPAZIS39
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2018.10.03CHABAHARLENCHCEYLON)SERILANKA(1108858AL RIHANA40
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2018.10.20BUSHEHRRO-RO CARGORMRSRUSSIA8606616KOMPOSITOR RAKHMANINKOV41
FRAUDU LENT.DOC /FOR 1 YAERCONDITIONAL2019.05.06CHABAHARGENERAL CARGOGBSTANZANIA8864907ILIA 1042
DOCUMENTCONDITIONAL2019.05.06BUSHEHRCARGO SHIPASIATANZANIIA8202563DENIZ43
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2019.06.26RAJAIEGENERAL CARGOLTMBTANZANIA8818893AMINA H44
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2019.09.072019.07.25RAJAIEOTHERSOVERSEAS MARINE CERTIFICATIONSPALAU9357937ASAD145
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2019.07.27RAJAIEOIL/CH/TANKERS.APANAMA9084516SALA146
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2019.09.162019.07.30RAJAIEBULK CARRIERINTERTEK MARITIME BUREAUTANZANIA8408789PINK ROSE47
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2019.08.21BIKOIL/TANKERMaritime LIoyd Ltd,GeorgiaCOMOROS8316986TALA48
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2019.11.17CHABAHARTUG BOATOTHERCAMEROON9413092ATENA 1049
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2019.12.072019.11.17LENGEHTUG BOATGBSTANZANIA8808238JAVAN850
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2019.11.17KHORAMSHAHRGENERAL CARGOASCENT NAVALSWESTERN SAMOA7358937SEVEN SEAS51
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2020.02.102019.12.23LAVANOIL TANKERIMRPANAMA9111175CARNATYION52
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2020.02.102020.01.13BUSHEHRGENERAL CARGOMONGOLIA SHIP REQISTRYTANZANIA8503125SENAZ53
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2020.02.102020.02.02RAJAIETUGBOATDROMON BUREAU OF SHIPPINGCAMEROON7930199LUSCA54
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2020.02.02BUSHEHRTUGBOATDROMON BUREAU OF SHIPPINGPANAMA7802615CSPIRIT55
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2020.03.252020.02.09BUSHEHRTUGBOATPANAMA MARINE SURVEY AND CERTIFICATION SERVICES INCPANAMA8213914PSD 156
CLASS/FLAG SUSPENDEDCONDITIONAL2020.03.07TEHRANTUGBOATGUARDIAN BUREAU OF SHIPING LLCTANZANIA8787343SABER57
CLASS/FLAG SUSPENDEDCONDITIONAL2020.06.302020.03.07TEHRANCERW BOATGUARDIAN BUREAU OF SHIPING LLCTANZANIA677032300JAVAN 958
CLASS/FLAG SUSPENDEDCONDITIONAL2020.03.07TEHRANDHOW CARGO BOATGUARDIAN BUREAU OF SHIPING LLCTANZANIASAFAR59
CLASS/FLAG SUSPENDEDCONDITIONAL2020.03.07TEHRANTUGBOATGUARDIAN BUREAU OF SHIPING LLCTANZANIA8785876ROCKY 160
CLASS/FLAG SUSPENDEDCONDITIONAL2020.03.07TEHRANGENERAL CARGOGUARDIAN BUREAU OF SHIPING LLCTANZANIA9084360ARMAN 1061
DUE TO INSPECTIONCONDITIONAL2020.03.09KHKTUGBOATMARITIME CLASSIFICAIONS OF SHIPPINGTANZANIA8419568MOON LIGHT62
DEU TO PULLUTION REPORTCONDITIONAL2020.05.30TEHRANB/CPANAMA9446192INCE KARADENIZ63
DEU TO PULLUTION REPORTCONDITIONAL2020.07.29BIKOIL TANKERDNV GLASTOGO8716007ANASTASIA64
DOCUMENTCONDITIONAL2020.07.29KHORAMSHAHRTUGBOATASCENT NAVALSSAMOA76255495SOUTH MARIN65
اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریایی