یادآوری/ Note:

  • ورود کلیه تانکرهای تک جداره با پرچم خارجی براساس ماده 8 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در برابر آلودگی نفتی (قانون 89) به آبهای تحت حاکمیت ج.ا. ایران ممنوع می باشد. آمار کشتیهای ممنوع ورود و یا مشروط، به صورت موردی تهیه و در صورت اضافه شدن یک شناور به لیست ممنوع الورودی و یا خارج شدن از لیست مذکور، این لیست به روز شده و در سایت قرار می گیرد. 

                در جدول، شناورهای غیرکنوانسیونی با علامت *  نشان داده می شوند.

 

In accordance with Article VIII of the 2010 Pollution Act, single-hull tankers operating under foreign flags are prohibited from entering the waters under the jurisdiction of the Islamic Republic of Iran; The data related to banned vessels or those allowed entry under certain conditions is prepared case by case, and the related list will be updated and hosted on the site when a vessel is added or removed from the banned vessels list.

Non-convention sized vessels are marked with an "*" in the table. 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۸ مهر ۱۳۹۷
Status/ConditionDate of ReleaseDate of InspectionPort of InspectionType of VesselClassYear of BuiltFlagIMO NoName of VesselNo
CONDITIOAL11.02.1210.02.12BUSHEHROIL TANKERIBS1983PANAMA8312526BITUMEN RIDE1
CONDITIOAL06.04.1203.04.12KHORRAMSHAHROIL TANKERARS1978TANZANIA7821465TIGER2
CONDITIOAL29.4.1221.4.12B.ABBASGENERAL CARGOSG1983MONGOLIA7933299GLORY3
CONDITIOAL24.4.1217.4.12B.ABBASBULK CARRIERIRS1981PANAMA7920027OPAL II4
CONDITIOAL15.5.1214.5.12ANZALIOIL TANKERRMRS1953RUSSIA6851372*MASTER5
CONDITIOAL15.07.1210.07.12B.ABBASOIL TANKERITMB1995TOGO8989197ZAD 16
CONDITIOAL06.08.1204.08.12BIKGENERAL CARGOMARITIME LLOYD1979TANZANIA7710642AFAMIA7
CONDITIOAL27.08.1225.08.12BIKGENERAL CARGOV. REG of SHIPPING1981TANZANIA8106599ALI H.R.Z8
CONDITIOAL13.11.1210.11.12B.ABBASGENERAL CARGOTURKISH LLOYDS1985COOK ISLANDS8220759DADALI9
CONDITIOAL20.12.1218.12.12B.ABBASOIL TANKERINSB1979TOGO7902922GRAND ISLAND10
CONDITIOAL31.12.12KHORAMSHAHRGENERAL CARGO2006PANAMA8655796SAFEER AL HUSEIN11
CONDITIOAL02.05.13BUSHEHRGENERAL CARGOITMPTANZANIA7711751TRADER 212
CONDITIOAL29.10.13B.ABBASDRY CARGOITMB1971TOGO7126360ASHRAF13
CONDITIOAL06.04.1406.04.14B.ABBASOIL TANKERITMB1983PANAMA8312526LADY DIANA14
CONDITIOAL22.04.1422.04.14B.ABBASOIL TANKERIBS1988PANAMA8810968LUCKY LADYA 115
CONDITIOAL02.07.14BAHONARWOODEN DHOW BOATFLAG2012COMOROS1201086*AL NOMAN116
CONDITIOAL16.08.14BIKOIL TANKERITMB1989TANZANIA8900878CAPRICORN17
CONDITIOAL23.09.14BIKOIL TANKERITMB1992TOGO9055711DETERMINATION18
CONDITIOAL21/2/1623.10.14BUSHEHRCARGO SHIPKCS1991DPRK8854093*TANIYA19
CONDITIOAL1/5/1623.10.14BUSHEHRPASSENGER SHIPKCS1998DPRK9178812*ALMAS20
CONDITIOALFRAUDULENT23.10.14LENGEHFLAT BARGEKCS2005DPRK*SEPENTA21
CONDITIOALFRAUDULENT28.12.14BUSHEHRPASSENGER SHIP2007DPRK*SABA22
CONDITIOAL03.01.15BUSHEHRCARGO SHIP1992DPRK8864505*TAHA23
CONDITIOAL28.02.15BUSHEHROIL TANKERARS1984TANZANIA8400995NEW FALCON24
CONDITIOAL18.03.15B.ABBASSUPPLY BOATPRS1974COOK ISLANDS7376551ALMAS25
CONDITIOALFRAUDULENT16.04.15LENGEHSUPPLY BOAT1984DPRK8422316LMAR26
CONDITIOAL26.08.15LAVAN ISLANDOIL TANKERIMB1996COMOROS4974679ARJAH27
CONDITIOAL05.10.15KHORAMSHAHROIL TANKERITMBTANZANIA9084475AURELIA28
CONDITIOAL10.01.16BUSHEHROIL TANKERGMB1981PANAMA8013168GOLDEN VIRGINIA29
CONDITIOAL24.02.16LENGEHASPHALT TANKER-1981TANZANIA7931131GREEN 130
CONDITIOAL29.02.16B.ABBASGENERAL CARGOUMC1977TANZANIA7628590IDIL31
CONDITIOAL03.08.1610.04.16DAYYERGENERAL CARGOITMB1977TANZANIA7614707GYPSUMCO32
CONDITIOAL13.05.1618.04.16B.ABBASOIL TANKERITMB1827TANZANIA8301254AL SHROOG33
CONDITIOAL01.09.1618.05.16BUSHEHROIL TANKEROtherTANZANIA8877423WILLET34
CONDITIOAL02.07.201730.05.16BUSHEHROIL TANKEROMCSPANAMA8008383NURBANO 135
CONDITIOAL09/09/16KHARKOIL TANKERSIGN CLASS1992MONGOLIA9005235BRIGHT36
CONDITIOAL08.02.201704.08.16KharkSupply VesselINSB1984TOGO8405995MARSEA 237
BANNED17.10.16BUSHEHROil Tankerclassic marine classificationPanama9057812AMAL738
CONDITIOAL17.10.16IMAM PortOil TankerITMBTANZANIA8013168GOLDEN VIRGINIA39
CONDITIOAL1.10.16BUSHEHRGENERAL CARGOKRTANZANIA8202563DENIZ40
CONDITIOAL20.07.16BUSHEHRGENERAL CARGOIRSTANZANIA92801217AVESTA41
CONDITIONAL14.12.206ASSALUYEHGENERAL CARGOOTHERTANZANIA9106962NOOR-AL-HUDA42
CONDITIONAL18.12.2016BUSHEHRGENERAL CARGOPRSCOMOROS8516275MONA43
CONDITIONAL18.10.201712.01.2017BIKOIL TANKERITMB1994TANZANIA8877423WILLET44
CONDITIONAL17.05.201725.01.2017CHABAHARGENERAL CARGOARO1991TANZANIA8854079HIPPO45
CONDITIONAL07.03.2017ANZALI8107828GAC PEARL46
CONDITIONAL08.03.2017BIKOIL TANKERMACOSMAR CORPORATIONPANAMA8607816Q.T.ONE47
CONDITIONAL12.07.201704.05.2017BIKOIL TANKERITMB1983TANZANIA8301254AL SHROOG48
CONDITIONAL18.10.201720.04.2017BIKOIL TANKERITMB1994TANZANIA8877423WILLET49
CONDITIONAL13.05.2017RAGAEEBARGE2006MICRONESIA15163095LABROY 25450
CONDITIONAL26.07.201714.05.2017BUSHEHRGENERAL CARGOITMB1977TANZANIA7614707GYPCUMCO51
BANNED13.04.2017LAVAN ISLANDOIL TANKERMCS2000TANZANIA8965141TAMARA52
CONDITIONAL21.06.201716.05.2017KHORAMSHAHRTUG BOATOTHERPANAMA8213914PSD153
BANNED VESSEL03.06.2017TEHRANCHEMICAL TANKER1991TANZANIA9015761SOFIA54
CONDITIONAL06.06.2017KHARGOIL TANKERSING CLASS1992MONGOLIA9005235BRIGHT55
CONDITIONAL19.07.201731.05.2017BAHONARDHOW,CAEGO BOATMICRONESIA23161007ALSAFARI56
CONDITIONAL13/07/201731.05.2017BIKOIL TANKERPPSPANAMA7903299NAJDIAH57
CONDITIONAL21.10.201716.07.2017TEHRANOIL TANKERPANAMA9004621GREEN BELT58
CONDITIONAL22.07.2017LAVAN ISLANDTUG BOATATNSAMOA8210895BOSS159
CONDITIONAL17.12.2410.10.2017KHORAMSHAHRTUG BOASIERRA LEONSIERRALEON8808238JAVAN860
CONDITIONAL25.10.2017BIKCHEMICAL TANKERPANAMA9125281DAWN161
CONDITIONAL2018.01.22AMIRABADGENERAL CARGORMRS1975AZARBAIEJAN7610969FIZULI62
CONDITIONAL2018.03.04KISH ISLANDTUG BOATBVPANAMA7819187STAND KING63
CONDITIONAL2018.05.06TEHRANOFFSHOREABS2014SINGAPOR9688922BES SAVVY64
CONDITIONAL2018.04.11FEREYDOUNKENARGENERAL CARGORMRS2013TURKMENISTAN9702663ALAJA65
CONDITIONAL2018.06.252018.06.07ANZALITANCKERTURKMANESTANKENAR66
CONDITIOAL2018.07.07B.ABBASOIL/TANKERPRSPANAMA9105061TESSALINA66
CONDITIOAL2018.07.07B.ABBASOIL/TANKERSRSTANZANIA9065170NIREAS67
CONDITIOAL2018.07.07B.ABBASOIL/TANKERPRSPANAMA9080508NELMA68
CONDITIOAL2018.07.07B.ABBASOIL/CH/TANKERSRSTANZANIA9105097CASSENDRA69
CONDITIOAL2018.07.07B.ABBASSRSTANZANIA9015333TOPAZIS70
CONDITIOAL2018/10/03CHABAHARLENCHCEYLON)SERILANKA(1108858AL RIHANA71
CONDITIOAL2018/10/20BOOSHEHRRO-ROCARGORMRSRUSSIA8606616KOMPOSITOR RAKHMANINKOV72
اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریایی