تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
عنوانخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانی و غیرایرانیخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانیشناورهای مغروق ایرانینجات یافتگان ایرانی و غیرایرانینجات یافتگان غیرایرانیخدمات پزشکی به ایرانی وغیرایرانیهاخدمات پزشکی به غیرایرانی ها
12 ماهه 13979387155214218925
اسفند 97151316228214
بهمن 9718142540133
دی 9716160711161
آذر 97663474164
آبان 9711110423124
مهر 97330293205
شش ماهه اول 97242492163914
سه ماهه اول 97161661361491
خرداد 97221280110
اردیبهشت 97881591141
فروردین 97664490240
سال 1397
12 ماهه 965955184924619241
اسفند 96
بهمن 96661181101
دی 9611011191
9 ماهه 964744164403815133
آذر 96982501065
آبان 9665221060
مهر 96432726196
سال 1396
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی