تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱ خرداد ۱۳۹۷
عنوانخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانی و غیرایرانیخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانیشناورهای مغروق ایرانینجات یافتگان ایرانی و غیرایرانینجات یافتگان غیرایرانیخدمات پزشکی به ایرانی وغیرایرانیهاخدمات پزشکی به غیرایرانی ها
فروردین 97664490240
سال 1397
12 ماهه 965955184924619241
اسفند 96
بهمن 96661181101
دی 9611011191
9 ماهه 964744164403815133
آذر 96982501065
آبان 9665221060
مهر 96432726196
6 ماهه اول 962828102972212022
شهریور 96441264144
مرداد 96440363283
تیر 965521118198
3 ماهه اول 96151571247597
خرداد 96995605155
اردیبهشت 96110322282
فروردین 96552320160
سال 1396
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی