تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۷ آبان ۱۳۹۷
عنوانخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانی و غیرایرانیخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانیشناورهای مغروق ایرانینجات یافتگان ایرانی و غیرایرانینجات یافتگان غیرایرانیخدمات پزشکی به ایرانی وغیرایرانیهاخدمات پزشکی به غیرایرانی ها
مهر 97330293205
شش ماهه اول 97242492163914
سه ماهه اول 97161661361491
خرداد 97221280110
اردیبهشت 97881591141
فروردین 97664490240
سال 1397
12 ماهه 965955184924619241
اسفند 96
بهمن 96661181101
دی 9611011191
9 ماهه 964744164403815133
آذر 96982501065
آبان 9665221060
مهر 96432726196
سال 1396
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی