تاریخ آخرین بروز رسانی : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
عنوانخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانی و غیرایرانیخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانیشناورهای مغروق ایرانینجات یافتگان ایرانی و غیرایرانینجات یافتگان غیرایرانیخدمات پزشکی به ایرانی وغیرایرانیهاخدمات پزشکی به غیرایرانی ها
دی 9611011191
9 ماهه 9619167143163111
آذر 96982501065
آبان 9665321060
مهر 96432726196
6 ماهه اول 962828102972212022
شهریور 96441264144
مرداد 96440363283
تیر 965521118198
3 ماهه اول 96151571247597
خرداد 96995605155
اردیبهشت 96110322282
فروردین 96552320160
سال 1396
12 ماهه 955753224533914921
9 ماهه 955046183753511017
6 ماهه اول 95363413294188812
سال 1395
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی