تاریخ آخرین بروز رسانی : ۳۰ تیر ۱۳۹۸
عنوانخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانی و غیرایرانیخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانیشناورهای مغروق ایرانینجات یافتگان ایرانی و غیرایرانینجات یافتگان غیرایرانیخدمات پزشکی به ایرانی وغیرایرانیهاخدمات پزشکی به غیرایرانی ها
سال 1398
فروردین 989827316213
اردیبهشت 98151419919161
خرداد 982120173234830
سه ماهه اول 9845424245588534
تیر 9825251742162
مرداد 98181853202192
شهریور 9810102520143
شش ماهه اول 989895126916213441
-
سال 1397
فروردین 97664490240
اردیبهشت 97881591141
خرداد 97221280110
سه ماهه اول 97161661361491
شش ماهه اول 97242492163914
مهر 97330293205
آبان 9711110423124
آذر 97663474164
دی 9716160711161
بهمن 9718142540133
اسفند 97151316228214
12 ماهه 13979387155214218925
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی