کانتینری ۲.۵۵ ۱۰.۵%-
کانتینری ۲۴.۳۰ ۱۴.۴%-
فله خشک ۴۳.۱۲ ۶.۶%-
فله مایع ۴.۶۳ ۱۴%+
جنرال کارگو ۱۷.۱۹ ۱۳%-
نفتی ۳۹.۱۵ ۱۲.۲%-
1397
مجموع
۱۲۸.۳۹ (میلیون تن) ۱۰.۲%-
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۲.۸۵
کانتینری ۲۸.۳۷
فله خشک ۴۶.۱۵
فله مایع ۴.۰۶
جنرال کارگو ۱۹.۷۷
نفتی ۴۴.۵۷
1396
مجموع
۱۴۲.۹۲ (میلیون تن)
بنادر: آبادان، آستارا، امام خمینی، امیرآباد، انزلی، بوشهر، جاسک، چابهار، خرمشهر، شهید باهنر، شهید رجایی، فریدون کنار،قشم،گناوه، لنگه، نکا، نوشهر
[ ۳ بهمن ۱۳۹۷ ]
[ ۳ دی ۱۳۹۷ ]
[ ۴ آذر ۱۳۹۷ ]
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ]
[ ۳ مهر ۱۳۹۷ ]
[ ۳ شهریور ۱۳۹۷ ]
[ ۳ مرداد ۱۳۹۷ ]
[ ۳ تیر ۱۳۹۷ ]
[ ۳ خرداد ۱۳۹۷ ]
[ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]
[ ۳ فروردین ۱۳۹۷ ]
[ ۲ اسفند ۱۳۹۶ ]
[ ۴ بهمن ۱۳۹۶ ]
[ ۳ دی ۱۳۹۶ ]
[ ۴ آذر ۱۳۹۶ ]
[ ۲ آبان ۱۳۹۶ ]
[ ۴ مهر ۱۳۹۶ ]
[ ۴ شهریور ۱۳۹۶ ]
[ ۴ مرداد ۱۳۹۶ ]
[ ۴ تیر ۱۳۹۶ ]
[ ۳ خرداد ۱۳۹۶ ]
[ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ]
[ ۵ فروردین ۱۳۹۶ ]
[ ۳ اسفند ۱۳۹۵ ]
[ ۴ بهمن ۱۳۹۵ ]
[ ۴ دی ۱۳۹۵ ]
[ ۳ آذر ۱۳۹۵ ]
[ ۳ آبان ۱۳۹۵ ]
[ ۴ مهر ۱۳۹۵ ]
[ ۳ شهریور ۱۳۹۵ ]
[ ۳ مرداد ۱۳۹۵ ]
[ ۳ تیر ۱۳۹۵ ]
[ ۵ خرداد ۱۳۹۵ ]
[ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ]
[ ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ ]
[ ۳ اسفند ۱۳۹۴ ]
[ ۴ بهمن ۱۳۹۴ ]
[ ۳ دی ۱۳۹۴ ]
[ ۳ آذر ۱۳۹۴ ]
[ ۴ آبان ۱۳۹۴ ]
[ ۴ مهر ۱۳۹۴ ]
[ ۴ شهریور ۱۳۹۴ ]
[ ۴ مرداد ۱۳۹۴ ]
[ ۷ تیر ۱۳۹۴ ]
[ ۳ خرداد ۱۳۹۴ ]
[ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
[ ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ ]
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
[ ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
[ ۳ دی ۱۳۹۳ ]
[ ۳ آذر ۱۳۹۳ ]
[ ۳ آبان ۱۳۹۳ ]
[ ۵ مهر ۱۳۹۳ ]
[ ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ]
[ ۶ مرداد ۱۳۹۳ ]
[ ۱۱ تیر ۱۳۹۳ ]
[ ۵ خرداد ۱۳۹۳ ]
[ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]
دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
[ ۶ فروردین ۱۳۹۷ ]
[ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ]
[ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ]
[ ۵ خرداد ۱۳۹۴ ]
[ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]
[ ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ ]
[ ۵ تیر ۱۳۹۱ ]
[ ۱۴ تیر ۱۳۹۰ ]
[ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ]
[ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ]
[ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ]
[ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ]
[ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ]
[ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ]
دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
تخلیه
باربرداری از هر نوع شناور توسط هر نوع وسیله را تخلیه گویند. اجزاء تخلیه عبارتست از واردات، تخلیه ترانزیت،تخلیه کابوتاژ و تخلیه ترانشیپ.
بارگیری
بارگذاری توسط هر نوع وسیله به شناور را بارگیری می گویند. اجزاء بارگیری عبارتست از صادرات، بارگیری ترانزیت،بارگیری کابوتاژ و بارگیری ترانشیپ
ظرفیت ناخالص کشتی- (GROSS TONNAGE (GT
عبارتست از حجم تمام فضاهای بدنه و عرشه کشتی اعم از انبارهای کالا، کلیه مخازن مربوط به سوخت و آب و غیره،موتورخانه، فضاهای موردنیاز برای مسافرین و خدمه و فضاهای بالای عرشه که قابلیت بارگیری بر روی آنها وجود دارد.
این ظرفیت حجمی است و هر 100 فوت مکعب یا 2.83 متر مکعب برابر با یک تن ظرفیت غیرخالص می باشد (براساس ثبت بنادر)
شناورهای بالای هزار تن
عبارت است از شناورهایی که GT آنان بزرگتر یا مساوی با هزار تن می باشد.
TEU

TEU واحد شمارش تعداد دستگاه(BOX)کانتینر است. هر کانتینر 20 فوت معادل یک TEU است.

(هر دستگاه کانتینر 40فوتی معادل دو TEU محاسبه می گردد)

متوسط فروند روزانه

عبارتست از حاصل تقسیم فروند شناورهای غیرنفتی (بالای هزار تن) پایان عملیاتی بر دوره زمانی (واحد: روز/ فروند)

متوسط زمان انتظار

عبارتست از حاصل تقسیم زمان انتظار شناورهای غیرنفتی (بالای هزار تن) پایان عملیاتی بر فروند شناور (واحد: روز)

متوسط زمان سرویس

عبارتست از حاصل تقسیم زمان سرویس شناورهای غیرنفتی (بالای هزار تن) پایان عملیاتی بر فروند شناور (واحد: روز)

عملکرد بندر
عبارتست از حاصل تقسیم میزان تناژ تخلیه و بارگیری شده (غیرنفتی) در دوره زمانی گزارش بر مدت زمان (روز) صرف شده (جمع زمان سرویس و زمان انتظار)
سایر رویه ها

عبارتست از رویه های گمرکی به غیر از واردات، صادرات، ترانزیت، کابوتاژ و ترانشیپ.