سازمان بنادر و دریانوردی/آمار/عملیات تخلیه و بارگیری

کانتینری ۰.۵۷ ۱۰.۸%-
کانتینری ۶.۶۶ ۶.۱%-
فله خشک ۱۳.۶۹ ۳.۵%-
فله مایع ۱.۴۷ ۳۹.۸%+
جنرال کارگو ۶.۸۹ ۲۵.۳%+
نفتی ۱۷.۴۶ ۲۲.۷%+
1400
مجموع
۴۶.۱۸ (میلیون تن) ۹.۸%+
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۰.۶۴
کانتینری ۷.۱
فله خشک ۱۴.۱۸
فله مایع ۱.۰۵
جنرال کارگو ۵.۵
نفتی ۱۴.۲۳
1399
مجموع
۴۲.۰۷ (میلیون تن)
بنادر: آبادان، اروند کنار، آستارا،امام خمینی، امیرآباد، انزلی، بوشهر، تیاب، جاسک، چابهار، چارک، چوئبده، خرمشهر، دیر، شهید باهنر، شهید رجایی، شهیدحقانی، فریدون کنار، قشم،گناوه، لنگه و نوشهر
[ ۴ تیر ۱۴۰۰ ]
[ ۴ خرداد ۱۴۰۰ ]
[ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
[ ۴ فروردین ۱۴۰۰ ]
[ ۴ اسفند ۱۳۹۹ ]
[ ۴ بهمن ۱۳۹۹ ]
[ ۴ دی ۱۳۹۹ ]
[ ۴ آذر ۱۳۹۹ ]
[ ۴ آبان ۱۳۹۹ ]
[ ۴ مهر ۱۳۹۹ ]
[ ۴ شهریور ۱۳۹۹ ]
[ ۴ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
[ ۴ تیر ۱۳۹۹ ]
[ ۴ خرداد ۱۳۹۹ ]
[ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
[ ۴ فروردین ۱۳۹۹ ]
[ ۴ اسفند ۱۳۹۸ ]
[ ۴ بهمن ۱۳۹۸ ]
[ ۴ دی ۱۳۹۸ ]
[ ۴ آذر ۱۳۹۸ ]
[ ۴ آبان ۱۳۹۸ ]
[ ۴ مهر ۱۳۹۸ ]
[ ۴ شهریور ۱۳۹۸ ]
[ ۴ اَمرداد ۱۳۹۸ ]
[ ۴ تیر ۱۳۹۸ ]
[ ۴ خرداد ۱۳۹۸ ]
[ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
[ ۵ فروردین ۱۳۹۸ ]
[ ۴ اسفند ۱۳۹۷ ]
[ ۳ بهمن ۱۳۹۷ ]
[ ۳ دی ۱۳۹۷ ]
[ ۴ آذر ۱۳۹۷ ]
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ]
[ ۳ مهر ۱۳۹۷ ]
[ ۳ شهریور ۱۳۹۷ ]
[ ۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ]
[ ۳ تیر ۱۳۹۷ ]
[ ۳ خرداد ۱۳۹۷ ]
[ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]
[ ۳ فروردین ۱۳۹۷ ]
[ ۲ اسفند ۱۳۹۶ ]
[ ۴ بهمن ۱۳۹۶ ]
[ ۳ دی ۱۳۹۶ ]
[ ۴ آذر ۱۳۹۶ ]
[ ۲ آبان ۱۳۹۶ ]
[ ۴ مهر ۱۳۹۶ ]
[ ۴ شهریور ۱۳۹۶ ]
[ ۴ اَمرداد ۱۳۹۶ ]
[ ۴ تیر ۱۳۹۶ ]
[ ۳ خرداد ۱۳۹۶ ]
[ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ]
[ ۵ فروردین ۱۳۹۶ ]
[ ۳ اسفند ۱۳۹۵ ]
[ ۴ بهمن ۱۳۹۵ ]
[ ۴ دی ۱۳۹۵ ]
[ ۳ آذر ۱۳۹۵ ]
[ ۳ آبان ۱۳۹۵ ]
[ ۴ مهر ۱۳۹۵ ]
[ ۳ شهریور ۱۳۹۵ ]
[ ۳ اَمرداد ۱۳۹۵ ]
[ ۳ تیر ۱۳۹۵ ]
[ ۵ خرداد ۱۳۹۵ ]
[ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ]
[ ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ ]
[ ۳ اسفند ۱۳۹۴ ]
[ ۴ بهمن ۱۳۹۴ ]
[ ۳ دی ۱۳۹۴ ]
[ ۳ آذر ۱۳۹۴ ]
[ ۴ آبان ۱۳۹۴ ]
[ ۴ مهر ۱۳۹۴ ]
[ ۴ شهریور ۱۳۹۴ ]
[ ۴ اَمرداد ۱۳۹۴ ]
[ ۷ تیر ۱۳۹۴ ]
[ ۳ خرداد ۱۳۹۴ ]
[ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
[ ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ ]
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
[ ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
[ ۳ دی ۱۳۹۳ ]
[ ۳ آذر ۱۳۹۳ ]
[ ۳ آبان ۱۳۹۳ ]
[ ۵ مهر ۱۳۹۳ ]
[ ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ]
[ ۶ اَمرداد ۱۳۹۳ ]
[ ۱۱ تیر ۱۳۹۳ ]
[ ۵ خرداد ۱۳۹۳ ]
[ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]
دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
[ ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
[ ۶ فروردین ۱۳۹۹ ]
[ ۸ فروردین ۱۳۹۸ ]
[ ۶ فروردین ۱۳۹۷ ]
[ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ]
[ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ]
[ ۵ خرداد ۱۳۹۴ ]
[ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]
[ ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ ]
[ ۵ تیر ۱۳۹۱ ]
[ ۱۴ تیر ۱۳۹۰ ]
[ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ]
[ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ]
[ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ]
[ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ]
[ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ]
[ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ]
دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)