توضیح: آمار دریافت مواد زائد کشتیها در بنادر بعلت دریافت اطلاعات از بنادر و هماهنگی در ستاد، با یک ماه تاخیر ارائه می گردد.

 

به منظور  فرم دهی مناسبتر جداول،  امکان جمع چندماهه آمار دریافت مواد زائد کشتیها فراهم شده است. آمار به صورت چهار جدول فصلی  تحت عناوین:  «3 ماهه اول »- «3 ماهه دوم »- «3 ماهه سوم » و «3 ماهه چهارم »  در زمان مقرر تهیه و ریز آمار تسهیلات دریافت مواد زائد هر ماه در جداول فصلی ارایه شده است.

 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶
نام بندربازرسی زیست محیطی کشتی (مورد)آب خن (M3)روغن سوخته و اسلاج(M3)دریافت زباله( مورد)
فروردین 96
شهید رجایی5747.1191.62106
امام خمینی2161.7551115
بوشهر2017.413.310
چابهار14007
خرمشهر43.18.912
انزلی848054
نوشهر112012
امیرآباد و نکاء347.8610.3423
جمع ماه اول128237.21275.16339
اردیبهشت96
شهید رجایی55131.6247.06153
امام خمینی3266.33146.53147
بوشهر545.124.110
چابهار28007
خرمشهر515515
انزلی11136.79065
نوشهر93.6509
امیرآباد و نکاء7125.276.827
جمع ماه دوم201483.67499.49433
خرداد 96
شهیدرجایی6189.55116.99110
امام خمینی32160133.9169
بوشهر4912.517.217
چابهار1901.58
خرمشهر57.811.310
انزلی953064
نوشهر1010087
امیرآباد و نکا9102.62030
جمع ماه سوم194435.45300.89495
جمع کل 3 ماهه اول 965231156.331075.541267
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی