توضیح: آمار دریافت مواد زائد کشتیها در بنادر بعلت دریافت اطلاعات از بنادر و هماهنگی در ستاد، با یک ماه تاخیر ارائه می گردد.

 

به منظور  فرم دهی مناسبتر جداول،  امکان جمع چندماهه آمار دریافت مواد زائد کشتیها فراهم شده است. آمار به صورت چهار جدول فصلی  تحت عناوین:  «3 ماهه اول »- «3 ماهه دوم »- «3 ماهه سوم » و «3 ماهه چهارم »  در زمان مقرر تهیه و ریز آمار تسهیلات دریافت مواد زائد هر ماه در جداول فصلی ارایه شده است

 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۰ آبان ۱۳۹۶
نام بندربازرسی زیست محیطی کشتی (مورد)آب خن (M3)روغن سوخته و اسلاج(M3)دریافت زباله( مورد)
تیر 96
شهید رجایی48151.4300.4153
امام خمینی1560121128
بوشهر3722.513.510
چابهار15182.26-5
خرمشهر56.525.5411
انزلی9110.9-62
نوشهر128.51.5108
امیرآباد و نکاء6110.42631
جمع ماه چهارم147652.46487.94508
مرداد 96
شهید رجایی92147.55187.442165
امام خمینی4120.589.98155
بوشهر2011712
چابهار23--4
خرمشهر522412
انزلی1453.51.577
نوشهر1820-145
امیرآباد و نکاء1285.41239
جمع ماه پنجم225339.95321.922609
شهریور96
شهید رجایی3754.68184.7168
امام خمینی3974.7108.9137
بوشهر5411.219.7913
چابهار6-13
خرمشهر65.80.410
انزلی622.5260
نوشهر2420-214
امیرآباد و نکاء197319.531
جمع ماه ششم191261.88336.29636
جمع 6 ماهه اول 9610862410.622221.693020
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی