توضیح: آمار دریافت مواد زائد کشتیها در بنادر بعلت دریافت اطلاعات از بنادر و هماهنگی در ستاد، با یک ماه تاخیر ارائه می گردد.

 

به منظور  فرم دهی مناسبتر جداول،  امکان جمع چندماهه آمار دریافت مواد زائد کشتیها فراهم شده است. آمار به صورت چهار جدول فصلی  تحت عناوین:  «3 ماهه اول »- «3 ماهه دوم »- «3 ماهه سوم» و «3 ماهه چهارم »  در زمان مقرر تهیه و ریز آمار تسهیلات دریافت مواد زائد هر ماه در جداول فصلی ارایه شده است

 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
نام بندربازرسی زیست محیطی کشتی (مورد)آب خن (M3)روغن سوخته و اسلاج(M3)دریافت زباله( مورد)
مهر96
شهید رجایی56111.23194.02164
امام خمینی2688.5104.982
بوشهر4011.878.7919
چابهار13--2
خرمشهر522.20.510
انزلی516-60
نوشهر1422129
امیرآباد و نکاء13103.26.83644
جمع ماه هفتم172355317.046510
آبان 96
شهید رجایی9680.92236.6133
امام خمینی392291.52114
بوشهر4917.713.1215
چابهار22--1
خرمشهر320.4-10
انزلی1322.94-76
نوشهر1513.8-132
امیرآباد و نکاء695.212.849
جمع ماه هشتم272252.96354.04530
آذر 96
شهید رجایی74168.55222.915132
امام خمینی2977.66118142
بوشهر377.7314.5219
چابهار19--4
خرمشهر472.33.29
انزلی1027369
نوشهر166.33-131
امیرآباد و نکاء1287.5941
جمع ماه نهم244377.07370.635547
جمع 3 ماهه سوم688985.031041.711587
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی