توضیح: آمار دریافت مواد زائد کشتیها در بنادر بعلت دریافت اطلاعات از بنادر و هماهنگی در ستاد، با یک ماه تاخیر ارائه می گردد.

 

به منظور  فرم دهی مناسبتر جداول،  امکان جمع چندماهه آمار دریافت مواد زائد کشتیها فراهم شده است. آمار به صورت چهار جدول فصلی  تحت عناوین:  «3 ماهه اول »- «3 ماهه دوم »- «3 ماهه سوم » و «3 ماهه چهارم »  در زمان مقرر تهیه و ریز آمار تسهیلات دریافت مواد زائد هر ماه در جداول فصلی ارایه شده است

 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۷
نام بندربازرسی زیست محیطی کشتی (مورد)آب خن (M3)روغن سوخته و اسلاج(M3)دریافت زباله( مورد)
فروردین 97
شهید رجایی7054.1135.2119
امام خمینی1648.452.624142
بوشهر4015.17.2117
چابهار26__3
خرمشهر302.80.566
انزلی320_51
نوشهر1488.3_14
امیرآباد و نکاء552.51060
جمع ماه اول204281.2205.594412
اردیبهشت 97
شهید رجایی11128.9235.5131
امام خمینی3545.185.6193
بوشهر50103816
چابهار20_18
خرمشهر4233.8311
انزلی1134_44
نوشهر1723.3_19
امیرآباد و نکاء916520.548
جمع ماه دوم295433.1353.6470
خرداد97
شهید رجایی5454162.8115
امام خمینی2570.68199.23175
بوشهر4381212
چابهار___10
خرمشهر4412.411
انزلی1220_47
نوشهر13212.513
امیرآباد و نکا14117.63.850
جمع ماه سوم205292.28382.73433
جمع کل سه ماهه اول 977041006.58941.921315
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی