توضیح: آمار دریافت مواد زائد کشتیها در بنادر بعلت دریافت اطلاعات از بنادر و هماهنگی در ستاد، با یک ماه تاخیر ارائه می گردد.

 

برای سهولت در دسترسی، آمار تابستان لغایت زمستان 1397 در یک جدول گردآوری شده است

 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
نام بندربازرسی زیست محیطی کشتی (مورد)آب خن (M3)روغن سوخته و اسلاج(M3)دریافت زباله( مورد)
تیر 97
شهید رجایی10955.590.186127
امام خمینی2743.285.4173
بوشهر425.528
چابهار9__12
خرمشهر2350.757
انزلی2132_29
نوشهر710110
امیرآباد و نکاء6125.0617.6640
جمع ماه چهارم244276.26196.996406
مرداد 97
شهید رجایی7732.86323.71123
امام خمینی1892.3114.4146
بوشهر4111.51410
چابهار10_159
خرمشهر455.43.559
انزلی961.5425
نوشهر12_7
امیرآباد و نکاء651.43.839
جمع ماه پنجم207256.96478.46368
شهریور 97
شهید رجایی11989.4258.71126
امام خمینی2498.3118.6153
بوشهر38--6
چابهار3-8
خرمشهر488.23.313
انزلی631-21
نوشهر141018
میرآباد و نکاء12123.612.948
جمع ماه ششم264360.5394.51383
مهر 97
شهید رجایی99147.8488.14151
امام خمینی34131.6146.7241
بوشهر5537.83.67
چابهار4--2
خرمشهر3410.1512
انزلی547-21
نوشهر2619
میرآباد و نکاء14157.051172
جمع ماه هفتم247537.39254.44525
آبان 97
شهید رجایی166111.24189.55125
امام خمینی32160.4118.7186
بوشهر33--9
چابهار18-135
خرمشهر363.90.74
انزلی4365.51.532
نوشهر1218.6-12
امیرآباد و نکاء4185468
جمع ماه هشتم344544.64327.45441
آذر 97
شهید رجایی113158.61163.89113
مام خمینی1847.4138.5147
بوشهر377.7_7
چابهار16_13.56
 324.463.12
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
اطلاعات بیشتر :