توضیح: آمار دریافت مواد زائد کشتیها در بنادر بعلت دریافت اطلاعات از بنادر و هماهنگی در ستاد، با یک ماه تاخیر ارائه می گردد.

 

برای سهولت در دسترسی، آمار تابستان لغایت زمستان 1397 در یک جدول گردآوری شده است

 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
نام بندربازرسی زیست محیطی کشتی (مورد)آب خن (M3)روغن سوخته و اسلاج(M3)دریافت زباله( مورد)
تیر 97
شهید رجایی10955.590.186127
امام خمینی2743.285.4173
بوشهر425.528
چابهار9__12
خرمشهر2350.757
انزلی2132_29
نوشهر710110
امیرآباد و نکاء6125.0617.6640
جمع ماه چهارم244276.26196.996406
مرداد 97
شهید رجایی7732.86323.71123
امام خمینی1892.3114.4146
بوشهر4111.51410
چابهار10_159
خرمشهر455.43.559
انزلی961.5425
نوشهر12_7
امیرآباد و نکاء651.43.839
 207256.96478.46
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
اطلاعات بیشتر :