فراخوان عمومی شناسایی، تائید صلاحیت فنی و رتبه بندی شرکت های متقاضی فعالیت پهلودهی و جداسازی کشتی ها در بنادر و پایانه ها

فراخوان

5

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۱۶

۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۱۶

فراخوان عمومی

شناسایی، تائید صلاحیت فنی و رتبه بندی

شرکت های متقاضی فعالیت  پهلودهی و جداسازی کشتی ها

در بنادر و پایانه ها 

 

در راستای اختیارات حاصل از ماده 2 مصوبه چهل و چهارمین اجلاس شورای عالی اداری مورخ 72/07/29 و دستورالعمل اجرای نحوه واگذاری فعالیت های دریایی و بندری به بخش غیر دولتی مصوب جلسه مورخ 79/09/12 شورای تحول اداری وزارت راه و شهرسازی، و دستورالعمل اجرایی آزادسازی خدمات دریایی مصوب 1396 هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، و ارتقاء کیفیت و ایمنی خدمات دریایی در بنادر و آبهای تحت حاکمیت، مقرر است از این پس کلیه شرکت های متقاضی فعالیت پهلودهی و جداسازی کشتی ها در بنادر و پایانه های کشور شناسایی و نسبت به صدور تاییدیه صلاحیت و رتبه بندی توسط سازمان بنادر و دریانوردی اقدام گردد.

لذا از شرکتهای دارای شرایط لازم دعوت به عمل می آید نسبت به دریافت و ارسال اسناد ارزیابی صلاحیت از دبیرخانه مرکزی سازمان بنادر به آدرس میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، انتهای خیابان شهیدی، و یا پورتال سازمان بنادر و دریانوردی به وب آدرس www.pmo.ir ماژول "مزایده و مناقصه"، طی درخواست کتبی بانضمام سوابق و مستندات اقدام نمایند.

         لازم به ذکر است ضوابط اجرایی تائید صلاحیت و رتبه بندی شرکت های تامین کننده خدمات پهلودهی و جداسازی کشتی ها در بنادر به طرق مذکور قابل دسترسی بوده و جهت کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره 8493215 -021 آقای شهرزاد حسینی تماس حاصل نمود.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.