خلاصه عملکرد بنادر

میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۰.۲۹ ۲۸.۹%-
کانتینری ۳.۱۹ ۳۱.۷%-
فله خشک ۱۰.۰۶ ۱۷.۱%+
فله مایع ۰.۶۸ ۱۹.۸%+
جنرال کارگو ۳.۹۲ ۱۳%-
نفتی ۸.۴۱ ۱۹%-
1402
مجموع
۲۶.۲۷ (میلیون تن) ۸.۶%-
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۰.۴۱
کانتینری ۴.۶۷
فله خشک ۸.۶
فله مایع ۰.۵۷
جنرال کارگو ۴.۵۱
نفتی ۱۰.۳۸
1401
مجموع
۲۸.۷۳ (میلیون تن)
بنادر: آبادان، اروند کنار، آستارا،امام خمینی، امیرآباد، انزلی، بوشهر، تیاب، جاسک، چابهار، چارک، چوئبده، خرمشهر، دیر، شهید باهنر، شهید رجایی، شهیدحقانی، فریدون کنار، قشم،گناوه، لنگه و نوشهر