نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۲۹۵,۱۳۰ ۲۶۳,۶۳۰ ۲۶۶,۴۵۱ ۲۳۸,۰۱۳ ۲۶۶,۴۵۱ ۲۳۸,۰۱۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۲۹۵,۱۳۰ ۲۶۳,۶۳۰ ۲۶۶,۴۵۱ ۲۳۸,۰۱۳ ۲۶۶,۴۵۱ ۲۳۸,۰۱۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۲۸۸,۵۳۴ ۲۵۶,۱۷۱ ۲۶۶,۲۱۵ ۲۳۶,۳۵۶ ۲۶۶,۲۱۵ ۲۳۶,۳۵۶
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۲۸۸,۷۸۹ ۲۵۶,۴۵۹ ۲۶۷,۰۲۱ ۲۳۷,۱۲۸ ۲۶۷,۰۲۱ ۲۳۷,۱۲۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۲۸۸,۷۴۹ ۲۵۵,۹۴۲ ۲۶۶,۲۹۷ ۲۳۶,۰۴۱ ۲۶۶,۲۹۷ ۲۳۶,۰۴۱
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۲۸۹,۶۷۶ ۲۵۶,۷۵۷ ۲۶۶,۶۲۰ ۲۳۶,۳۲۱ ۲۶۶,۶۲۰ ۲۳۶,۳۲۱
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۲۹۱,۰۵۲ ۲۵۷,۲۰۶ ۲۶۷,۲۳۲ ۲۳۶,۱۵۶ ۲۶۷,۲۳۲ ۲۳۶,۱۵۶
« قبلی صفحه ۱ از ۲۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.