سواحل هر کشور از نظر سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. متأسفانه در کشور ما با وجود داشتن سواحل بسیار طولانی( بیش از٥٨٠٠ کیلومتر) عمران و حفاظت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از این نعمت خدادادی بهره برداری بهینه صورت نگرفته است.

بر اساس قوانین موجود، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از ساخت و ساز غیر مجاز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از این سازمان از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلو گیری نماید. لذا کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی موظف می باشند قبل از اقدام جهت ساخت و بهره برداری از طریق "کمیته صدور مجوز سازه های دریایی" مجوز های لازم را اخذ نمایند. لازم به ذکر است به منظور مستندسازی و نظارت مناسب بر ساخت و ساز هاي ساحلی، "سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور" راه اندازی شده است.

در این سامانه سازه های فاقد مجوز و نیز دارای مجوز و در حال ساخت به صورت ماهانه و بوسیله بازدید های ادواری مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین برای سازه های دارای مجوز بهره برداری بازدید های ادواری کارگروه های مستقر در بنادر  با حضور کارشناسان خبره و متخصص استان در زمینه‌های دریایی، بندری، ایمنی، فنی و مهندسی، حقوقی و انتظامی وضعیت سازه ها از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

از مهمترین دستاورد های سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه نظارت بر ساخت و ساز ها در استان های ساحلی ایجاد هماهنگی و همکاری مشترک دستگاه های اجرایی استان با یکدیگر در خصوص مشکلات مناطق ساحلی و تسهیل و تسریع در برخورد با ساخت و ساز های فاقد مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی (به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در دریا) و آزادسازی نواحی ساحلی برای استفاده عموم می باشد