فهرست قیمت ارز - سرویس بانک مرکزی

تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (CASH) (THC (CASH
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۴۵۰,۳۱۸ ۴۲۰,۸۲۶ ۴۰۹,۳۸۰ ۳۸۲,۵۶۹ ۴۰۹,۳۸۰ ۳۸۲,۵۶۹
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۴۵۰,۳۱۸ ۴۲۰,۸۲۶ ۴۰۹,۳۸۰ ۳۸۲,۵۶۹ ۴۰۹,۳۸۰ ۳۸۲,۵۶۹
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۴۵۰,۵۱۲ ۴۲۱,۲۴۷ ۴۰۹,۵۵۶ ۳۸۲,۹۵۲ ۴۰۹,۵۵۶ ۳۸۲,۹۵۲
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۴۵۱,۶۴۷ ۴۲۱,۳۵۱ ۴۱۰,۵۸۸ ۳۸۳,۰۴۶ ۴۱۰,۵۸۸ ۳۸۳,۰۴۶
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۴۵۱,۸۱۵ ۴۲۱,۳۵۱ ۴۱۰,۷۴۱ ۳۸۳,۰۴۶ ۴۱۰,۷۴۱ ۳۸۳,۰۴۶
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۴۵۱,۸۱۵ ۴۲۱,۳۵۱ ۴۱۰,۷۴۱ ۳۸۳,۰۴۶ ۴۱۰,۷۴۱ ۳۸۳,۰۴۶
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۴۵۱,۸۱۵ ۴۲۱,۳۵۱ ۴۱۰,۷۴۱ ۳۸۳,۰۴۶ ۴۱۰,۷۴۱ ۳۸۳,۰۴۶
« قبلی صفحه ۱ از ۵۳ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »
نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.