روز شمار icopmas

سال
ماه
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
روز شمار چهاردهمین همایش  بین المللی  سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS2022
لوگو همایش ICOPMAS
افتتاحیه 8:30نوزدهم اردیبهشت 1402