بخش مدیریت ترافیک درون بندری

یکی از وظایف محوله به اداره کل امور لجستیکی و حمل و نقل چند وجهی تسهیل و تسریع ترافیک وسایل نقلیه موتوری در درون بنادر کشور است و این اداره کل جهت پرداختن به این وظیفه مهم ،  با تشکیل بخشی با عنوان مدیریت ترافیک درون بندری درصدد است  با نگرش فرایندی و سیستمی در خصوص تسهیل، تسریع و ایمن سازی ترافیک درون بنادر کشور گام های موثر و پایدار بردارد.

با عنایت به ارزش اقتصادی و اهمیت استراتژیک زیرساختهای بندری و با توجه به ماهیت فعالیتهای  بندری که نیاز به جابجایی حجم قابل توجه بار در بخشهای مختلف بنادراست به طور طبیعی تعداد  قابل ملاحظه ترددها وسفرهای درون بندری حاصل از این نوع فعالیتها  و همچنین ترافیک جاده های مواصلاتی به بنادر کشور با توجه به نوع، سایز و ماموریت بنادر کشور یک امر اجتناب ناپذیر می باشد.

عدم مدیریت ترافیک درون بنادر منجر به ایجاد گره های ترافیکی، اتلاف زمان و منابع و همچنین عدم بهره وری تاسیسات استراتزیک زیر ساختی و روساختی از جمله معابر در داخل بنادر شده و این امر سبب افزایش پتانسیل سوانح درون بنادر کشور می گردد.

مدیریت موثر و کارآمد ترافیک درون بندری متاثراز عوامل متعددی ازجمله نوع و حجم فعالیت و الگوهای طراحی بنادر، موقعیت بنادر نسبت به شهروجاده های مواصلاتی، بهره گیری مناسب از سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی، هماهنگی مناسب با سایر بخشهای مرتبط سازمانی و همچنین ارگانهای ذی ربط خارج از سازمان می باشد.

بر همین اساس انجام تعاملات سازنده با ذینفعان داخل و خارج از سازمان جزو سیاستها و دردستور کار این اداره کل قرار دارد و تاکنون مکاتبات و نشستهای متعدد جهت هماهنگی با ادارات کل واحد مهندسی عمران و توسعه زیر ساختها، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  وسایر ادارات کل در معاونت بندری صورت گرفته است و جهت شناسایی و رفع نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری موثر در تسهیل و تسریع ترافیک درون بندری، کمیته مشترکی نیز مابین ادارات کل فاوا و اداره کل امور لجستیکی و حمل و نقل چند وجهی تشکیل گردیده و چند نشست مشترک نیز برگزار شده است.

از کمبودها و نواقص اساسی در مدیریت ترافیک درون بندری نبود ضوابط مدون و حاکم در بنادر کشور برای وسایل نقلیه موتوری است و به همین دلیل طرح پژوهشی "آیین نامه انضباطی تردد وسایل نقلیه موتوری" در دستور کار سال جاری این اداره کل قرار دارد و در نظر است  تا با تشکیل کمیته راهبری تدوین  آیین نامه فوق الذکر با حضور نمایندگان صاحب نظرهمه ادارات و سازمانهای ذی ربط و اخذ نظرات کارشناسی و تخصصی جهت تدوین یک آیین نامه جامع و کاربردی ترافیکی برای  بنادر کشور استفاده شود، و پس از اخذ تاییدیه حقوقی و تصویب مراجع ذی صلاح ، به مرحله اجرا دراید. بنابر نظر مدیران و  صاحب نظران پیش بینی می شود با اجرای آیین نامه یاد شده  (برای اولین بار در بنادر کشور قوانین انضباطی ترافیکی حاکم می گردد) عواید بسیاری ناشی از ساماندهی ترافیک درون بندری حاصل گردد. همینطور مشابه هر نمونه آیین نامه واعمال قوانین انضباطی اجرای آن می تواند همراه با چالشها و مقاومتهایی همراه باشد که جهت حصول نتایج مورد انتظار و موفقیت طرح یاد شده،  همراهی و همکاری ارگانها و عوامل ذی ربط، حمایت مسوولان، مدیران بنادر و ستاد و از همه مهم تر اهتمام و تعهد اجرایی متصدیان و عوامل در بنادر و ستاد بسیار مهم می باشد.

 

راه‌حل‌های زنجیره تامین برای ارتقای کسب‌وکار در بنادر

v     ارتباطات سریع

ü             موقعیت جغرافیائی مرکزی برای یک منطقة جغرافیایی مهم از لحاظ تجارت

ü             وجود ارتباطات حمل و نقل چندوجهی

ü             همکاری با مراکز لجستیکی در پسکرانه

ü             خدمات بندری مبتنی بر زنجیره یکپارچه

v     لجستیک هوشمند

ü             عملیات‌های بندری با بهره‌وری بالا در ترمینال‌ها

ü             وجود خدمات مبتنی بر ارزش افزوده

ü             بندر به عنوان فروشگاه تک توقفه (One Stop Shop)

ü             سرویس دهی به تمامی انواع کالاها

v     راه‌حل‌های الکترونیکی

ü             تبادل ساده و آسان داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی

ü             سهولت دسترسی و استفاده از خدمات الکترونیکی

ü             شفافیت به عنوان کلید اصلی فعالیت

v     هموارسازی شرایط گمرکی

ü             تسهیل در تجارت

ü             معافیت‌های مالیاتی

ü             اداره امور با شرایط آسان و موثر

ü             ایجاد مناطق آزاد فیزیکی و مجازی

v     زنجیره‌های ارزش پایدار و دوست‌دار محیط‌زیست