انتصاب های سازمان بنادر و دریانوردی

با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیرراه‌وشهرسازی ومدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی، برادر بسیجی وحید کماسی به عنوان سرپرست فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج اداری و الفجر سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۹
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیرراه‌وشهرسازی ومدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی، مهدی فرمهینی فراهانی به عنوان مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۴
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیرراه‌وشهرسازی ومدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی، نوراله عباسی رئیس اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان منصوب شد.
۰۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۲
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیرراه‌وشهرسازی ومدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی،محمد تقی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآبادمنصوب شد.
۰۲ آبان ۱۴۰۱ - ۹:۴۵
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیرراه‌وشهرسازی ومدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی،مرتضی سالاری به عنوان مدیر بنادرو دریانوردی لنگه منصوب شد.
۲۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۵
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی،محمدرضا الهیار به عنوان
مشاور مدیرعامل ( در حوزه برنامه ریزی و امور عمرانی ) این سازمان منصوب شد.
۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۰
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی،آقای علی فتحی به عنوان عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۶
به پیشنهاد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان، مجتبی نظری سنگاچین به سمت معاون امور بندری و اقتصادی این بندر منصوب شد.
۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۴
به پیشنهاد معاون امور بندری و اقتصادی ، بهبود حسین پور به سمت معاون این اداره کل منصوب شد.
۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۱
به پیشنهاد معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ، ایرج مدیری به سمت معاون این اداره کل منصوب شد.
۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۸
به پیشنهاد مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی ، هدایت اله تقوی به سمت معاون این اداره کل منصوب شد.
۰۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۹
به پیشنهاد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ، عبدالسعید عباسی به سمت معاون امور بندری و اقتصادی این بندر منصوب شد.
۰۵ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۳۷
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی،آقای عباسی راد با حفظ سمت به عنوان دبیر و عضو کمیته ارتقاء ایمنی و راهبری ساختمان های ستادی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۳
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، محمد رضا اله یار با حفظ سمت به عنوان رییس کمیته ارتقاء ایمنی و راهبردی ساختمان های ستادی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
۲۷ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۳
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، اعضاء کمیته ارتقاء ایمنی و راهبری ساختمان های ستادی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شدند.
۲۷ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۸
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، نوراله عباسی به عنوان سرپرست اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان منصوب شد.
۱۵ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۴
با حکم حسین عباس نژاد، مدیرکل بنادر و دریانوردی شهید رجایی ، مرتضی سالاری سردری با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت بنادر و دریانوردی بندر لنگه و غرب هرمزگان منصوب شد.
۱۳ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۹
به پیشنهاد معاون امور بندری و اقتصادی ، سازمان بنادر و دریانوردی ، عادل دریس به سمت مدیرکل این اداره کل منصوب شد.
۱۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۷
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، قاسم عسگری نسب به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان منصوب شد.
۱۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۷
به پیشنهاد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، حمید کمالی به سمت معاون مهندسی و عمران این بندر منصوب شد.
۱۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۵
به پیشنهاد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، حمید کمالی به سمت معاون مهندسی و عمران این اداره کل منصوب شد.
۰۶ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۲
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نور محمدی به عنوان دبیرستاد اقامه نماز و نماینده سازمان در شورای مرکزی ستاد اقامه نماز وزارت راه و شهرسازی منصوب شد.
۰۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۱
به پیشنهاد مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، سازمان بنادر و دریانوردی ، هاجر فرهمند به سمت معاون دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات این اداره کل منصوب شد.
۰۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۴
به پیشنهاد مدیرکل امور دریانوردان ، سازمانهای تخصصی و بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی ، پوریا کولیوندبه سمت معاون این اداره کل منصوب شد.
۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۱۰
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مهدی فرمهینی فراهانی به عنوان سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۵
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، غلامحسین صفائیان به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۹:۴۷
با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، حسین عباس نژاد به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان منصوب شد.
۱۱ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۷
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی «حسین عباس نژاد» را به سمت مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان منصوب کرد.
۱۱ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۴
با حکم معاون وزیر راه و‌ مدیرعامل سازمان بنادر و‌ دریانوردی، سعید خورسندی به عنوان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) این سازمان منصوب شد.
۱۸ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۴
طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، سیدسعید رضوی خسروشاهی به عنوان‌ مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان منصوب شد.
۱۵ تیر ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۸
« قبلی صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »