انتصاب های سازمان بنادر و دریانوردی

محمد راستاد؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی ستار جلیلیان را به سمت "معاون برنامه ریزی و توسعه منابع" اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر منصوب کرد.
۰۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۱
با حکم و ابلاغ محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی، محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مدت دو سال، به عنوان عضو شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل منصوب شد.
۰۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۹:۵۱
محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی در حکمی سید سعید سید علایی را به سمت عضو هیأت عامل و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع منصوب کرد.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۵
محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی در حکمی جلیل اسلامی را به سمت عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی منصوب کرد.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵
محمد راستاد؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی جعفر مفاخری را به سمت مشاور مدیرعامل این سازمان در امور ایثارگران منصوب کرد.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۴
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمد تاجگردون را به سمت "نماینده مدیریت OMS" سازمان بنادر و دریانوردی منصوب کرد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی علی خدمت‌گزار را به سمت "معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان" منصوب کرد.
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۷
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی علیرضا قاسمی را به سمت "بازرس مدیرعامل و مسئول پاسخگویی به شکایات" این سازمان منصوب کرد.
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی علی خدمتگزار به سمت "معاون امور دریایی استان گیلان " منصوب کرد.
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۲
با حکم مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، حمید خلیلی به سمت رییس کارگروه تخصصی مطالعات فاز 2 طرح جامع بنادر بازرگانی کشور عضو کمیته ارزیابی و عملکرد منصوب شد.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱