انتصاب های سازمان بنادر و دریانوردی

محمد راستاد معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی ناصر روانبخش را به عنوان"معاون برنامه ریزی و توسعه منابع " سیستان و بلو چستان منصوب کرد.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۰
محمد راستاد معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی خسرو سرایی را به عنوان "مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها" منصوب کرد.
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۳
محمد راستاد معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی نادر پسنده را به عنوان "مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی " منصوب کرد.
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی حسین عباس نژاد را به عنوان "مدیرکل اموردریایی" منصوب کرد.
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۱
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی آیت اله رضا زاده را به عنوان "مدیرکل تأمین و مهندسی تجهیزات " منصوب کرد.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۴۱
محمد رضا اله یار؛ معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی و قائم مقام همایش بین المللی سواحل ، بنادر و سازه های دریایی ، در حکمی دکتر محسن سلطانپور را به عنوان "دبیرکمیته علمی همایش بین المللی سواحل ، بنادر و سازه های دریایی " منصوب کرد.
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
سید سعید سید علائی؛ معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و منابع ، در حکمی سعید حسن عباسی را به عنوان "رئیس اداره ابنیه خشکی " منصوب کرد.
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۱
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی چنگیز جوادپور را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی حسین پور قیومی را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی جلیل اسلامی را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمد حسن اسدی را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۳
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمد رضا اله یار را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۵
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی سید سعید سید علائی را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی فرهاد منتصر کوهساری را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمد قائم تاج گردون را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۷
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی چنگیز جوادپور را با حفظ سمت به عنوان "مسئول هماهنگی مقابله با کرونا "منصوب کرد.
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمدعلی اصل سعیدی پور به عنوان "مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها" منصوب کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمد حسین علامه را به عنوان "مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی ،برنامه, بودجه و تحول اداری "منصوب کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی جمشید عباسی راد را به عنوان"مدیرکل مهندسی عمران و نظارت برطرح ها" منصوب کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۳۳
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی حسین صادقی نژاد پاریزی را به عنوان "مدیرکل امور اقتصادی و مناطق "منصوب کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۵۹
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی چنگیز جوادپور را به عنوان "مدیرایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) "منصوب کرد.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۴۴
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی سعید عظیمی را به عنوان"مشاور " خود منصوب کرد.

عظیمی همچنین در حکم دیگری از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان "مجری طرح توسعه بندر شهید رجایی در راراضی 2400 هکتاری" منصوب شد .
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۰۴
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی آیت اله رضا زاده را به عنوان "سرپرست اداره کل تأمین و مهندسی تجهیزات "منصوب کرد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی فرهاد منتصر کوهساری؛ معاون امور بندری و اقتصادی به عنوان "عضو شورای راهبری توسعه مدیریت " منصوب کرد.
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی فرهاد کوهساری؛ معاون امور بندری و اقتصادی عنوان "عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی " منصوب کرد.
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی چنگیز جوادپور؛ مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل HSE به عنوان "عضو کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی " منصوب کرد.
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰
طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، «فرهاد منتصر کوهساری» به سمت عضو هیأت عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
۰۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
محمد رضا اله یار؛ معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی و قائم مقام همایش بین المللی سواحل ، بنادر و سازه های دریایی در حکمی رسول قنبری ممان؛ را به عنوان "رئیس کمیته اجرایی همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی _ ICOPMAS 2020 " منصوب کرد.
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۸
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان و رئیس عالی همایش بین المللی سواحل ، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2020 ، در حکمی حمید خلیلی؛ مدیرکل مهندسی سواحل و بنادربه عنوان دبیر همایش بین المللی سواحل ، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2020 منصوب کرد.
۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی جواد جهاندار را به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی منصوب کرد.
۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۱۳
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶