خطا در خواندن اطلاعات مربوط به آمار بازدیدکنندگان!

فرم نظرسنجی

مشخصات
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
*
*
*
*
*
شفافیت فرایندی
*
*
*
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
*
*
*
*
تسلط بر فرایند
*
زمان فرایند
*
*
*
*
نظام مند بودن فرایند
*
*
*
*
کلیت فرآیند
*
اطلاعات بیشتر