flag

فرم نظرسنجی

مشخصات
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
*
*
*
*
*
شفافیت فرایندی
*
*
*
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
*
*
*
*
تسلط بر فرایند
*
زمان فرایند
*
*
*
*
نظام مند بودن فرایند
*
*
*
*
کلیت فرآیند
*
اطلاعات بیشتر