نظر سنجی درگاه سازمان بنادر و دریانوردی

بازدید کننده محترم:

ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی از جنابعالی درخواست می گردد در راستای توسعه‌ی درگاه سازمان بنادر و دریانوردی و بهبود محتوا و عملکرد آن،  نظرات و دیدگاههای خود را در قالب فرم نظر سنجی ذیل ارسال نمایید.

فرم نظرسنجی

اطلاعات فردی
*
میزان استفاده از درگاه
*
*
رضایت از بخش محتوای درگاه سازمان
*
*
*