صدور مجوز ساخت و بهره برداری سازه ها و تاسیسات دریایی

کد خدمت
13052082101
عنوان خدمت
صدور مجوز ساخت و بهره برداری سازه ها و تاسیسات دریایی
نوع خدمت
  • خدمت به کسب و کار (G2B)
  • خدمت به شهروند (G2C)
شرح خدمت

کمیته صدور مجوز سازهای دریایی شامل: رئیس ، دبیر و کارشناسان مشاوران ذیصلاح متخصص و با سابقه در امور ایمنی ،حفاظت محیط زیست دریایی،  امور بندری، امور مهندسی تجهیزات و شناورها، امور دریایی، امور مهندسی سواحل، امور مهندسی سازه های دریایی و امور حقوقی می باشد.که به استناد مفاد بند ۲۲ از ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی و تبصره الحاقی  آن، وظیفه بررسی مدارک متقاضیان از دیدگاه فنی و مهندسی و الزامات دریایی و کنترل و نظارت عالیه برحسن اجرا و بهره برداری سازه های دریایی طبق مجوزهای صادره و همچنین تصویب طرحها جهت صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره-برداری پس از دریافت تاییدیه سازمان ها، نهادها و دستگاههای دولتی ذیربط را بعهده دارد.

فرایند های صدور مجوز در حال حاضر بصورت کامل در سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور و در بستر اینترنت در حال انجام می باشد.
مدارک مورد نیاز

مدارک لازم براساس نوع کاربری و نوع مجوز متفاوت می باشد. بعنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تصاویر برابر با اصل اساسنامه و روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت- درخواست متقاضی- نقشه تعیین موقعیت اجرای طرح در مقیاس 25000:1) روی نقشه های منتشر شده توسط سازمان نقشه برداری)- کروکی زمین مورد نظر با لحاظ نمودن ابعاد آن- جانمایی اولیه طرح بر روی نقشه دریایی با مقیاس 5000:1 )دارای رقوم خوانا جهت عمق آب منطقه مورد نظر)- تصویر ماهواره ای موقعیت منطقه طرح که در آن سازه های همجوار مشخص شده باشد- گزارش توجیه فنی و اقتصادی، امکان سنجی و برآورد هزینه طرح با توجه به قیمت ها روز منطقه (متقاضیان بخش خصوصی)- برنامه زمانبندی اولیه اجرای طرح- موافقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری دارای اعتبار(مربوط به متقاضیان ساخت سکو ،اسکله یا بندرتفریحی)- موافقت ادارهکل شیلات استان دارای اعتبار ( مربوط به متقاضیان بخشخصوصی جهت طرح های شیلاتی) - موافقت اصولی از سازمان صنایع و معادن برای کارگاه های صنعتی (دارای اعتبار )- فرم اطلاعات کارگاههای تعمیر و ساخت شناور - نقشه های اجرایی (فاز 2 ) طرح شامل پلان جانمایی، مقاطع طولی و عرضی، نقشة جزئیات اجرایی که دارای مهر و امضاء متقاضی و مشاور طرح باشد. (در صورت تأیید طرح در کمیته صدور مجوز سازه های دریایی در زمان صدور مجوز ساخت ارائه 2 سری نقشه مزبور الزمی می باشد)- گزارشات مطالعات شامل: برآورد هزینة اجرایی طرح شامل فهرست بهاء و مقادیر، برنامة زمانبندی اجرای طرح، دفترچة محاسبات، مطالعات هیدرودینامیک، رسوب، ژئوتکنیک و اندازه گیری های میدانی، مورفولوژی، معدن سنگ، ایمنی تردد شناورها و لایروبی (به انضمام نقشه ها)- موافقت فرماندهی دریابانی ناجا- موافقت اداره کل منابع طبیعی استان و .....
جزئیات خدمت
14 روز
ساعات ارائه خدمت
ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
مراجعه حضوری ندارد
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت