صدور گواهینامه های مهارت، شایستگی و شناسنامه دریانوردی

کد خدمت
18051428000
عنوان خدمت
صدور گواهینامه های مهارت، شایستگی و شناسنامه دریانوردی
نوع خدمت
  • خدمت به شهروند (G2C)
شرح خدمت

1- فرایند برگزاری آزمونهای دریانوردی:  این فرایند برای ارایه خدمت به منظور بررسی درخواست و تایید صلاحیت متقاضی برای شرکت در آزمونهای دریانوردی در رده های مختلف می باشد. در این فرایند ، درخواست متقاضی شرکت در آزمونهای دریانوردی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید مدارک مورد نیاز ، ثبت نام نامبرده در اداره آزمون و اسناد دریانوردان انجام می گیرد.

 

2- فرایند صدور گواهینامه ها و شناسنامه دریانوردی :  این فرایند برای ارایه خدمت به منظور بررسی درخواست و تایید صلاحیت متقاضی برای صدور گواهینامه و همچنین شناسنامه دریانوردی انجام می گیرد. در این فرایند ، درخواست متقاضی گواهینامه و یا شناسنامه مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید مدارک نسبت به صدور گواهینامه و یا شناسنامه دریانوردی برای متقاضی اقدام می گردد.
مدارک مورد نیاز
حسب دستورالعمل صدور، تمدید و تجدید اسناد دریانوردان (W22-P06 (مصوب هیأت عامل سازمان
جزئیات خدمت
14 روز کاری
ساعات ارائه خدمت
ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
هزینهشماره حساب بانکی
300/000 ریال (آزمونهای شناورهای سفرهای محدود) 4001064504008225
400/000 ریال (آزمونهای شناورهای سفرهای نامحدود) 4001064504008225
200/000 ریال (آزمونهای مهارت) 4001064504008225
100/000 ریال (گواهینامه مهارت) 4001064504008225
250/000 ریال(گواهینامه و شناسنامه) 4001064504008225
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت