flag

صدور گواهینامه و شناسنامه دریانوردی

کد خدمت
18051428000
عنوان خدمت
صدور گواهینامه و شناسنامه دریانوردی
نوع خدمت
  • خدمت به شهروند (G2C)
شرح خدمت
گواهینامه سلامت پزشکی:کلیه افرادی که برای انجام کار بر روی کشتی¬های با پرچم ایران به شناور ملحق می¬شوند، ملزم به دریافت گواهی سلامت پزشکی می¬باشند. گواهی سلامت پزشکی صادر شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی، پیش نیاز صدور انواع اسناد و گواهینامه های دریانوردان می¬باشد. در روال خدمت صدور گواهی سلامت پزشکی، دریانوردان متقاضی دریافت این گواهی، بعد از رجوع به پزشک معتمد و ارائه مدارک لازم، توسط پزشک مورد معاینه قرار گرفته و در صورت احراز شرایط و سلامت مناسب، گواهی سلامت پزشکی برای وی صادر می¬گردد.  
گواهینامه مهارت: منظور از گواهینامه مهارت، نوعی از گواهینامه است که نشان دهنده برآورد شدن الزامات آموزشی، شایستگی¬ها و یا خدمات دریایی مندرج در کنوانسیون توسط دریانورد است. این نوع گواهینامه غیر از گواهینامه های شایستگی می¬باشد. 
در روال این خدمت، متقاضی پس از گذراندن دوره¬های مربوط به گواهینامه مهارت مورد نظر خود و قبولی در آزمون ها (در صورت نیاز) و ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز، می¬تواند اقدام به ثبت درخواست صدور گواهینامه مهارت خود نماید. پس از تایید و احراز شرایط مورد نیاز، گواهینامه مهارت توسط اداره امور دربانوردان صادر شده و به وی تحویل می¬گردد.
گواهینامه شایستگی: گواهینامه شایستگی برای فرماندهان، افسران و کاربران مخابرات می¬باشد و دارنده قانونی آن محق به خدمت در سمت و انجام وظایف مربوطه در سطح مسئولیت مشخص شده¬ی آن است.  پس از طی دوره¬های آموزشی مورد نیاز توسط دریانورد و همچنین رعایت پیش نیازهای ذکر شده در دستورالعمل ها به ازای گواهینامه شایستگی درخواستی، وی می¬تواند پس ارائه مدارک و اطلاعات خود اقدام به ثبت درخواست خود نماید. پس از طی مراحل و احراز شرایط، گواهینامه شایستگی برای وی صادر شده و به وی تحویل می¬گردد.
شناسنامه دریانوردی به معنای سندی است که به منظور تایید هویت دریانورد برای اشتغال در دریا صادر می شود. پس از تکمیل اطلاعات و ارائه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی،  در صورت احراز شرایط مربوطه، می¬تواند شناسنامه دریانوردی را از اداره امور دریانوردان منطقه خود دریافت نماید.
افراد زیر می¬توانند اقدام به دریافت شناسنامه دریانوردی نمایند:
- دارندگان گواهینامه شایستگی دریانوردی
- دارندگان گواهینامه مهارت دریانوردی
- کارآموز دریانوردی
- کارمند کشتیرانی
- صیاد 
- غواص
- همسر دریانورد
 
مدارک مورد نیاز
عکس پرسنلی 4*3
گواهی ها و اسناد پیش نیاز
گواهینامه سلامت پزشکی
دوره های آموزشی گذرانده
مدرک تحصیلی
گذرنامه
کارت پایان خدمت / معافیت
کارت ملی
 
جزئیات خدمت
14 روز کاری
ساعات ارائه خدمت
ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
ندارد
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
هزینهشماره حساب بانکی
300/000 ریال (آزمونهای شناورهای سفرهای محدود) 4001064504008225
400/000 ریال (آزمونهای شناورهای سفرهای نامحدود) 4001064504008225
200/000 ریال (آزمونهای مهارت) 4001064504008225
100/000 ریال (گواهینامه مهارت) 4001064504008225
250/000 ریال(گواهینامه و شناسنامه) 4001064504008225
نحوه دسترسی به خدمت
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت