صدور پروانه فعالیت مراکز آموزشی دریانوردی

کد خدمت
18081429000
عنوان خدمت
صدور پروانه فعالیت مراکز آموزشی دریانوردی
نوع خدمت
  • خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
  • خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت
صدور پروانه فعالیت به مراکز متقاضی آموزش دریانوردی
مدارک مورد نیاز
فرم ثبت مشخصات مرکز آموزش دریانوردی، فرم تعهد مرکز آموزش دریانوردی و فرم مدارک الزم مراکز آموزش دریانوردی از دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر مراکز آموزشی W34-MP
جزئیات خدمت
بر اساس دستورالعمل مصوب ( حدود یکماه)
ساعات ارائه خدمت
تمام ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
در صورت ارائه مدارک توسط متقاضی و بنا به تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی مجوز صادر می شود.
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت