جهت‌گیریهای راهبردی بنادر کوچک بازرگانی استان بوشهر

جهت‌گیریهای راهبردی بنادر کوچک بازرگانی استان بوشهر
جهت‌گیریهای راهبردی بنادر کوچک بازرگانی استان بوشهر
  • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
  • ۵ بهمن ۱۳۹۸
  • 514