flag

آموزش استفاده از درگاه پرداختی اینترنتی سازمان بنادر

 

از طریق وب سایت PIMACS وارد سامانه مدیریت شناسه واریز و خدمات مالی مشتریان شوید.

پرداخت اینترنتی

در قسمت پایین صفحه گزینه صدور شناسه واریز را انتخاب کنید 

پرداخت اینترنتی

 درصورتی که پرداخت کننده وجه شرکت باشد درقسمت نوع مشتری ، گزینه حقوقی ودرغیراینصورت گزینه حقیقی را وارد نمایید.

پرداخت اینترنتی

اطلاعات پرداخت کننده شامل (شناسه ملی یا کد ملی و نام شرکت یاشخص،شماره موبایل) را وارد نموده و درقسمت مرکز درآمدی مورد نظر(بندر) را انتخاب و بابت بدیهی را مشخص نمایید ویادرصورت عدم ثبت موضوع گزینه شناسه موردی را زده و در انتها نیز مبلغ را وارد نموده و روی صدور شناسه کلیک می کنیم.

پرداخت اینترنتی

پرداخت اینترنتی

اطلاعات ثبت شده بعد از تایید به شماره تلفن همراه اعلامی پیامک خواهد شد.

پرداخت اینترنتی

جهت پرداخت نیز درهمان انتها گزینه پرداخت را انتخاب و بعد از رویت می توانید روی گزینه پرداخت کلیک نمایید و اطلاعات کارت بانکی را مطابق فرم ذیل وارده کنیدو پس از پرداخت، رسید پرداخت نیز قابلیت چاپ دارد

پرداخت اینترنتی

پرداخت اینترنتی