مراکز صدور گواهینامه سلامت پزشکی دریانوردان

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۱ دی ۱۳۹۶
نام استانپزشک ناظرپزشکان معتمد-سفرهای نزدیک به ساحلپزشکان معتمد-سفرهای نامحدود
بوشهردکتر محسنی
09364857450
بوشهر- دکتر رستگارپور 07733326314

بوشهر-دکتر حاجیانی 077233535912
دیر - دکتر بحرانی فرد 07735425134
گناوه -دکتر پورداوود 07733122972
گناوه- دکتر باقرزاده 07733134439
دلوار - دکتر قاسمی 07735232644
کنگان-دکتر محبوب نیا 07737223140
عسلویه -دکتر کرمی 07737266402
دیلم-دکتر فروزان 077233241850
بوشهر - دکتر رستگارپور 07733326314
کنگان-دکتر محبوب نیا 07737223140- گناوه -دکتر پور داوود 07733122972
خوزستاندکتر خدرائی
09161514630/006152232663
آبادان -دکتر بهشتی06153308180
ماهشهر- دکتر ابراهیمی 06152322114/06152322111
هندیجان - دکتر امینی 06152572975/09166122917
شادگان - دکتر میمندپور 06153721617
خرمشهر - دکتر مقام06153505300
بندر امام - دکتر نعیم آسا 06152226712
اروند کنار - دکتر حسینی نژاد 06153393195
خانم دکتر زهرا برمکی 06153357280
آبادان - دکتر بهشتی 06153308180
بندر امام - دکتر نعیم آسا 06152226712
سیستان و بلوچستاندکتر مبارکی 09159468926چابهار- دکتر حسین نژاد 05435322645
کنارک -دکتر فرهاد غفاری
چابهار-دکتر حسینی
چابهار - دکتر حسین نژاد 05435322645
گیلاندکتر جانزاده
09111831358/01344543165
بندر انزلی - دکتر پوراسحاق 01344544260
بندر انزلی -خانم دکتر راستخانه 01344424039
رشت - دکتر بوستان 01333278789
آستارا - دکتر عشایری 0182535660
آستانه اشرفیه - دکتر دلاور رفیعی 01342126882
بندر انزلی - دکتر پور اسحاق 01344544260
بندر انزلی - خانم دکتر راستخانه 01344424039
مازندراندکتر کیاکجوری
09111937377
نوشهر- دکتر امیری0115236895
بهشهر - دکتر سودمند01134534418
ترکمن - دکتر خواجه01134424046
بابلسر - دکتر صالحی01135287372
محمودآباد- دکتر قاسمی 01144743727
نوشهر - دکتر امیری 0115236895
محمودآباد- دکتر قاسمی 01144743727
هرمزگاندکتر زاهدی 09173653404بندرعباس - دکتر توسلی 07632236557
بندرعباس -دکتر جمالیزاده07632222450
بندرعباس -دکتر رحیمی 07633425019
بندر لنگه - دکتر بهمن 07644241918-دکتر دیوانی زاده 07644243636
میناب - دکتر حبیب زاده 0764228498
قشم - دکتر محمدی 076522805
پارسیان - دکتر رستگار 07644622048
جاسک - دکتر مهدوی09383546040
کیش - دکتر رضا نیا 076444432424
بندر خمیر - دکتر خوش طالع 07633221668
سیریک- نظری ندوشن
07642374848
کیش - خانم دکتر حاجی بیگلو
07644455022
بندر عباس - دکتر جمالیزاده 07632222450
بندر عباس -دکتر رحیمی 07607633425019
کیش-دکتر رضا نیا
کیش - خانم دکتر حاجی بیگلو
07644455022
تهراندکتر زرگری
09123541253
دکتر نراقی22230729
دکتر فرج الهی
تهران -چیذر- میدان ندا، درمانگاه ندا 22230729
دکتر امامی میبدی 02177111108
تهران
دکتر فاطمی مقدم (نفتکش)، 23805011
دکتر توکلی،
دکتر صادقی پور محلاتی، دکتر امامی میبدی
(کشتیرانی ج.ا.ا)، 24867205-24867209
دکتر فرج الهی و دکتر نراقی
22230729
دکتر امامی میبدی 02177111108
اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی

فهرست کشورهای دارای تفاهم نامه شناسایی گواهینامه های شایستگی دریانوردی با مرجع دریایی جمهوری اسلامی  ایران

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
کشور پذیرنده گواهینامهکشور پذیرفته شدهتاریخ توافق
ایرانبنگلادش31/12/2014
بنگلادشایران31/12/2014
ایرانهند13/12/2001
هندایران13/12/2001
ایرانغنا10/01/2001
غناایران10/01/2001
ایرانلهستان30/01/2002
لهستانایران30/01/2002
ایرانسنگاپور30/01/2002
سنگاپورایران18/02/2002
ایرانپاکستان09/02/2002
پاکستانایران23/01/2002
ایراناکراین10/06/2002
اکراینایران10/06/2002
ایراناسترالیا20/05/2002
استرالیاایران06/05/2002
ایرانهنگ کنگ10/06/2002
هنگ کنگایران10/06/2002
ایرانمالتا02/06/2003
مالتاایران12/06/2003
ایرانانگلیس30/01/2002
انگلیسایران26/11/2003
ایرانروسیه18/05/2007
روسیهایران18/05/2007
ایرانقبرس16/10/2007
قبرسایران16/10/2007
ایرانبلژیک29/07/2015
بلژیکایران9/07/2015
فیلیپینایران25/06/2010
ایرانفیلیپین25/06/2010
پاناماایران30/11/2017
ایرانپاناما30/11/2017
بلیزایران07/08/2002
باربادوسایران12/02/2008
سنت وینسنت و گراناداایران20/11/2009
وانواتاایران26/12/2001
ایرانگرجستان12/09/2016
گرجستانایران12/09/2016
ایرانعمان07/12/2019
عمانایران07/12/2019
اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی
اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی
select
اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی
select
[ ۸ دی ۱۳۹۸ ]
[ ۸ دی ۱۳۹۸ ]
[ ۸ دی ۱۳۹۸ ]
[ ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ]
[ ۵ آذر ۱۳۹۸ ]
اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی