اطلاعات مدیران

فرهاد منتصر کوهساری
معاونت امور بندری و مناطق ویژه - عضو هیات عامل، معاون امور بندری و مناطق ویژه

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مدیریت MBA

کارشناسی مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

عضو هیأت عامل و معاون امور بندری و اقتصادی

معاون مهندسی عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

مدیرکل تأمین و مهندسی تجهیزات

88651040

88651041