جداول تعرفه ای

THC کانتینر-کلیه بنادر

نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) در بنادر جنوبی کشور

عنوانواردات، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلیکانتینرخالی ورودی-خروجیواحد
سایز کانتینر - 20 فوت17797دلار
سایز کانتینر - 40 فوت266133دلار
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار