جداول تعرفه ای

کشتی های تجاری غیر نفتی در بنادر جنوبی

تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های بندری برکشتی های تجاری غیر نفتی در بنادر جنوبی و کشتی های وارده به بنادر و اسکله های اختصاصی و اسکله هایی که کاملا با سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در سواحل جنوبی احداث گردیده یا خواهد شد 

عنوانمیزان تعرفه کشتی های تجاری غیر نفتیواحد
حق ورود به دهانه بندر (به ازای هر GT)0.96سنت
حق ورود به بندر (به ازای هر GT)0.96سنت
حق تخلیه و بارگیری- در اسکله (به ازای هر تن کالا)3.19سنت
حق تخلیه و بارگیری- در لنگرگاه (به ازای هر تن کالا)1.60سنت
عوارض فانوس دریایی (به ازای هر GT)3.83سنت
هزینه توقف کنار اسکلهبند 1 توضیحات
مدیریت و راهبری گروه پاس کشتی (کلیه شناورهایی که از مبادی بنادر خارجی به بنادر ایرانی تردد می نمایند) (به ازای سنت برGT )3سنت
هزینه جمع آوری زباله در هر 24 ساعت-برای شناورهای تا 200 GT1دلار
هزینه جمع آوری زباله در هر 24 ساعت-از 201 تا 500 GT2دلار
هزینه جمع آوری زباله در هر 24 ساعت- 501 تا 1000 GT4دلار
هزینه جمع آوری زباله در هر 24 ساعت- از 1001 تا 5000 GT10دلار
هزینه جمع آوری زباله در هر 24 ساعت از 5001 تا 15000 GT40دلار
هزینه جمع آوری زباله در هر 24 ساعت از 15000 GT به بالا100دلار
هزینه راهنمایی در یک رفت و برگشت (به ازی هر GT)19.16سنت
هزینه لایروبی (به ازی هر GT)17.3سنت
هزینه یدک کشی (به ازی هر GT)38.34سنت
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار

اضافه‌کاری : تعرفه حق تخلیه و بارگیری و هزینه راهنمایی در ساعتهای غیراداری به میزان 10%  و در هنگام شب ، روزهای تعطیل، پنجشنبه و جمعه به میزان 20% افزایش خواهد داشت.

توضیحات جدول شماره یک

هزینه توقف کنار اسکله بر مبنای نرم تخلیه یا بارگیری مربوط به کشتی با توجه به نوع محموله آن طبقه بندی می شود

ردیف  نوع کشتی  نرم  براساس نرم GTدر ساعت  مازاد بر نرم GT در ساعت
 1 کانتینری / رو-رو   یک روز  0.067C/GT  0.28C/GT
 2  جنرال کارگو، مسافری، بار - مسافر و صیادی  سه روز  0.033C/GT  0.73C/GT
 کشتی های فله بر  پنج روز  0.02C/GT  0.73C/GT
 4  شناورهای زیر 1500 GTو شناورهای تحقیقاتی، خدماتی و یدک کشی  یک روز  0.028C/GT  0.11C/GT

- در هزینه راهنمایی در یک رفت و برگشت، یدک کشی و لایروبی شناورهای کانتینری و رو-رو به میزان 50% تخفیف اعمال می گردد.