جداول تعرفه ای

THC کانتینر در بندر چابهار

تعرفه THC کانتینر و تخفیفات آن براساس حجم عملیات سالیانه در بنادر چابهار (شهیدبهشتی، شهیدکلانتری و منطقه آزاد) 

عنواننرخ پایهنرخ 5000 تا 9999نرخ 10000تا 14999نرخ 15000تا 19999نرخ 20000 به بالاواحد
کانتینر 20 فوت پر (وارداتی، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلی)1231161019689دلار(هر TEU)
کانتینر 20 فوت خالی (ورودی/خروجی)6561555147دلار(هر TEU)
کانتینر 40 فوت پر (وارداتی، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلی)186173154144134دلار(هر TEU)
کانتینر 40 فوت خالی (ورودی/خروجی)8984746965دلار(هر TEU)
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار