جداول تعرفه ای

کشتی حامل میعانات گازی در بندرعسلویه و در SBM و SPM های بنادر جنوبی

تعرفه های حقوق عوارض و هزینه های بندری برکشتی حامل میعانات گازی در بنادر خدماتی پارس، ویژه پتروشیمی پارس جنوبی (عسلویه) و در SBM و SPM های کلیه بنادر جنوبی کشور

عنوانمیزان تعرفهواحد
حق ورود به دهانه بندر (به ازای هر GT)1.63سنت
حق ورود به بندر (به ازای هر GT)1.63سنت
حق تخلیه و بارگیری در اسکله بنادر خدماتی پارس و ویژه پتروشیمی پارس جنوبی عسلویه(به ازای هر تن کالا)5.42سنت
حق تخلیه و بارگیری در SBM یا SPM (به ازای هر تن کالا)2.87سنت
عوارض فانوس دریایی (به ازای هر GT)8.14سنت
هزینه راهنما در یک رفت و برگشت در بنادر خدماتی پارس و ویژه پتروشیمی پارس جنوبی عسلویه38.28سنت
مدیریت و راهبری گروه پاس کشتی (کلیه شناورهایی که از مبادی بنادر خارجی به بنادر ایرانی تردد می نمایند) (به ازای سنت برGT )3سنت
هزینه راهنما در یک رفت و برگشت SBM یا SPM(به ازای هر GT)76.56سنت
هزینه یدک‌کشی در بنادر خدماتی پارس و ویژه پتروشیمی پارس جنوبی عسلویه(به ازای هر GT)34.50سنت
هزینه یدک کشی در SBM یا SPM34.50سنت
هزینه یدک کشی در اسکله آسیای آرام و LNG (سنت بر GT)70سنت
هزینه یدک کشی در اسکله فراسکو (سنت بر GT)34.5سنت
هزینه جمع آوری زباله هر 24 ساعت شناورهای تا 200 GT1دلار
هزینه جمع آوری زباله هر 24 ساعت شناورهای از 201 تا 500 GT2دلار
هزینه جمع آوری زباله هر 24 ساعت شناورهای از 501 تا 1000 GT4دلار
هزینه جمع آوری زباله هر 24 ساعت شناورهای از 1001 تا 5000 GT10دلار
هزینه جمع آوری زباله هر 24 ساعت شناورهای از 5001 تا 15000 GT40دلار
هزینه جمع آوری زباله هر 24 ساعت شناورهای از 15001 GT به بالا100دلار
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار