توضیح: آمار دریافت مواد زائد کشتیها در بنادر بعلت دریافت اطلاعات از بنادر و هماهنگی در ستاد، با یک ماه تاخیر ارائه می گردد.

 

آمار به صورت چهار جدول فصلی  تحت عناوین:  «3 ماهه اول »- «3 ماهه دوم »- «3 ماهه سوم » و «3 ماهه چهارم »  ارایه می گردند. آمار سالهای گذشته به صورت تجمیعی ارائه میشود.

 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۶ تیر ۱۳۹۹
نام بندربازرسی زیست محیطی کشتی (مورد)آب خن (M3)روغن سوخته و اسلاج(M3)دریافت زباله( مورد)دریافت فاضلاب (M3)
0    
0    
0    
0    
0    
0    
0    
0    
0    
0    
12 ماهه 98
شهید رجایی11731714.822284.64147839.83
امام خمینی8551386.71551.522651-
بوشهر448330.5108.5117110
چابهار20117.241.25105-
خرمشهر407107.2528.43101-
نوشهر114103.937.320826
امیرآباد و نکاء3551901.296.69796133.5
جمع کل سال 139937775916.823161.435746334.13
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی