سازمان بنادر و دریانوردی بمنظور تقویت اقتصاد حمل و نقل دریایی، بهره برداری از موقعیت های مناسب آب های سرزمین کشور، افزایش ایمنی حمل و نقل دریایی بار و مسافر و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، از سال 1382 تاکنون از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده، با همکاری سیستم بانکی کشور گامهای موثری در ایجاد اشتغال مولد در فعالیتهای حمل و نقل دریایی و بندری برداشته است. 
در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به محدودیت منابع مالی با همکاری و توافق با سیستم بانکی کشور مقرر نمود منابع مالی داخلی خود تحت عنوان وجوه اداره شده را نزد بانکها تودیع و سپرده گذاری نماید و بانکهای عامل در قبال سپرده گذاری سازمان، تسهیلات بانکی به میزان پنج برابر سپرده تودیعی به متقاضیان صاحب صلاحیت و مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت نمایند و سازمان بنادر و دریانوردی نیز بمنظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد حمل و نقل دریایی و همچنین افزایش توجیه اقتصادی طرحهای مذکور متعهد گردید که از محل منابع تودیعی، بخشی یا همه سود بانکی تسهیلات اعطایی بانک ها را براساس اولویت و سیاستهای مصوب بعنوان یارانه سود بانکی از محل اصل و فرع منابع تودیعی پرداخت نماید.آخرین اولویت ها بشرح ذیل می باشند:
 • تامین تجهیزات بندری و دریایی مورد نیاز بنادر توسط بخش خصوصی فعال در بنادر(حداقل سهم آورده  متقاضی 25 %  و حداکثر یارانه سود بانکی 60%می باشد)
 • تامین تجهیزات آموزشی بندری و دریایی توسط موسسات آموزشی دارای مجوز از سازمان(حداقل سهم آورده  متقاضی15% و حداکثر یارانه سود بانکی 50%می باشد)
 • تامین تجهیزات و تاسیسات  فعالیتهای زنجیره تامین لجستیکی بندری و دریایی(حداقل سهم آورده  متقاضی 25 % و حداکثر یارانه سود بانکی 60%می باشد)
 • تامین شناورهای خدماتی ( حداقل سهم آورده  متقاضی 25 % و حداکثر یارانه سود بانکی 50%می باشد)
 • تامین شناورهای تجاری با اولویت دریای خزر (حداقل سهم آورده  متقاضی 20% و حداکثر یارانه سود بانکی 60%می باشد)
 • تامین شناور های مسافری  و تفریحی(حداقل سهم آورده  متقاضی  15 % و حداکثر یارانه سود بانکی 100% می باشد) 
 • طرحهای توسعه گردشگری با اولویت جزایر (تجهیزات و تاسیسات)( حداقل سهم آورده  متقاضی  15 % و حداکثر یارانه سود بانکی65% می باشد) 
 • جایگزینی ناوگان تجاری سنتی (لنج های چوبی و فایبرگلاس)( حداقل سهم آورده  متقاضی  20 % و حداکثر یارانه سود بانکی90% می باشد) 
 • طرحهای حفاظت از محیط زیست دریایی(حداقل سهم آورده متقاضی  15 % و حداکثر یارانه سود بانکی70% می باشد) 
 
 
  
 • مدارک مورد لزوم برای احراز صلاحیت  متقاضی :
 •  تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت معتبر از سازمان بنادر (یک نسخه)
 • تصویر مستندات مربوط به فعالیت های گذشته وجاری متقاضی، تجارب و سوابق مدیران شرکت در حوزه حمل ونقل دریایی و بنادر(یک نسخه)
 • مدارک مورد لزوم در خصوص طرح مورد تقاضا :
  • ارائه گزارش توجیه اقتصادی طرح (دو نسخه)
  • ارائه گزارش مشخصات فنی ، قیمت و قرارداد ساخت برای طرح های شناور (دونسخه)
  • ارائه قرارداد بلند مدت با بندرتحت مالکیت سازمان بنادر برای طرح های تجهیزات بندری و دریایی و تامین تجهیزات وتاسیسات قراردادهای سرمایه گذاری دربنادر  (دو نسخه) 
  • توجه : در هر مرحله ای که شرایط مورد نظر سازمان در رابطه با صلاحیت متقاضی و یا موضوع طرح به هردلیل نقض گردد، از ادامه  بررسی تقاضای آنان ممانعت بعمل می آید. 
  • نکته : معرفی بمنظور اعطاء تسهیلات کم بهره از طریق بانک های عامل وجوه اداره شده سازمان بنادر صرفا تسهیلات ریالی را شامل می گردد.

   

   

   

   

  • شرایط عمومی :
  • ارائه گزارش اطلاعات کامل شرکت متقاضی و فعالیت های آن  
  • ارائه تقاضای کتبی  برای استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده بر اساس فرمت سازمان 
  • دارا بودن مجوز فعالیت از امور شرکت های سازمان بنادر در زمینه مربوط ( برای اخذ مجوز مربوطه   متقاضی میتواند هم از طریق ستاد مرکزی وهم بنادر اقدام و پیگیری نمایند)
  • متقاضی می بایست دارای شخصیت حقوقی باشد.
  • دارا بودن تجربه و سابقه کار مفید در زمینه فعالیت مربوطه و ارائه مستندات مورد نظر سازمان در این زمینه
  • شرایط اختصاصی :
  • ارائه گزارش کامل مطالعات توجیه  اقتصادی طرح مورد تقاضا
  • ارائه گزارش کامل مشحصات فنی،  فاکتور قیمت و قراردادهای ذیربط  طرح
  •  شرکت های تعاونی و خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل و خدمات دریایی در اولویت خواهند بود
  • فعالیت جاری و توانمندی های فعلی متقاضی باید مرتبط با موضوع طرح درخواستی باشد. 
  • سوابق و فعالیت های اجرایی گذشته و جاری متقاضی بایستی طوری باشد که شرایط احراز به فعالیت در حوزه خدمات و حمل و نقل دریایی را داشته ومجوز آن را از امور شرکت های سازمان اخذ کرده باشد.
  • صلاحیت فنی، اجرایی و مالی و متقاضی باید به وسیله واحدهای مرتبط در سازمان و بانک عامل بررسی و تایید شود.

  شرکت های متقاضی می توانند بمنظور تهیه مطالعه توجیه اقتصای و مالی طرح  خود از خدمات مشاوره شرکت های عضو کانون مشاوران بانکی و یا سایر شرکت های دارای مجوز فعالیت استفاده کنند: نمونه فرمت گزارش های مذکور بشرح ذیل جهت اطلاع اعلام می گردد:

  • بطور کلی گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی از چهار بخش تکمیل می شود : 
   1- بخش اول : معرفی متقاضی 
   در این بخش اطلاعات زیر بمنظور شناسایی متقاضی و امکان ارزیابی توان فنی و اجرایی آن باید ارائه شود: 
   - خلاصه ای از سوابق فعالیت های گذشته 
   - خلاصه ای از فعالیت های جاری و توانمندی های فعلی 
   2- بخش دوم : مشخصات فنی طرح 
   در این بخش باید اطلاعات زیر ارائه شود :
   - هدف از اجرای طرح 
   - محل اجرای طرح 
   - شرایط اجرای طرح 
   - مشخصات فنی کامل طرح 
   - دلایل توجیهی لزوم اجرای طرح 
   3- بخش سوم: مشخصات مالی طرح 
   در این بخش باید مشخصات مالی به شرح زیر به طور کامل ارائه شود : 
   - هزینه اجرای طرح از شروع تا بهره برداری 
   - آنالیز هزینه ها و نحوه اعمال هزینه ها 
   4- بخش چهارم مشخصات اقتصادی طرح 
   در این بخش باید آنالیز هزینه ها و درآمدهای بهره برداری از طرح به شرح زیر ارائه شود: 
   - آنالیز هزینه ها و درآمدهای بهره برداری از طرح 
   - تحلیل سود و زیان و برگشت سرمایه 
   - ریسک های اقتصادی موجود 
   - نحوه بازپرداخت تسهیلات 
   - مشخصات مالی و اسنادی طرح باید با نرم افزار کامفار ارایه شود 

   

  • ترتیب  مراحل بررسی شرایط متقاضی و طرح مورد درخواست آنها تا تائید نهائی و معرفی به بانک:
  • دریافت مدارک لازم برای تشخیص احراز صلاحیت متقاضی از ایشان
  • بررسی صلاحیت شرکت متقاضی بموجب مدارک ارائه شده
  • درصورت تائید صلاحیت متقاضی ، از متقاضی در خصوص طرح مورد نظر اطلاعات کلی اخذ می گردد.
  • بررسی اطلاعات کلی ارئه شده توسط متقاضی در خصوص طرح مورد تقاضا
  • چنانچه موضوع طرح مورد نظر با سیاست ها واولویت های مصوب برای اعطاء تسهیلات وجوه اداره شده سازمان انطباق داشته باشد، از متقاضی مدارک ومستندات مورد لزوم در خصوص طرح درخواستی، دریافت می گردد.
  • در صورت کامل بودن مدارک متقاضی، کار بررسی مستندات ارسالی متقاضی انجام و در صورت نیاز به اصلاح و یا تکمیل  به متقاضی اعلام میگردد.
  • برای تائید مستندات فنی و ارزش طرح ها وهمچنین گزارش توجیه اقتصادی طرح ها  مراتب به کارشناس /کارشناسان بررسی کننده احاله  ودر صورتی که نیاز به اصلاح و یا تکمیل مجدد باشد ، مراتب نیز به متقاضی اعلام میگردد.
  • در صورت تائید  نهایی مدارک ومستندات طرح ، مراتب در کمیته وجوه اداره شده  سازمان مطرح می گردد.
  • در صورت تائید کمیته، متقاضی به همراه یک نسخه مدارک تائید شده فوق به بانک عامل معرفی می گردد.
  • متقاضی بایستی پس از معرفی به بانک حداکثر ظرف 30 روز به بانک مراجعه و نسبت به تحویل مدارک موردنظر بانک اقدام کند.

  توجه : برای ساخت یا خرید کشتی /شناور خارجی از فروشنده یا سازنده خارج از کشور، متقاضی می بایست گواهی عدم ساخت در داخل را از وزارت محترم صنعت ، معدن و تجارت اخذ و به همراه مدارک مربوط به طرح ارائه نماید.