سازمان بنادر و دریانوردی بمنظور تقویت اقتصاد حمل و نقل دریایی، بهره برداری از موقعیت های مناسب آب های سرزمین کشور، افزایش ایمنی حمل و نقل دریایی بار و مسافر و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، از سال 1382 تاکنون از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده، با همکاری سیستم بانکی کشور گامهای موثری در ایجاد اشتغال مولد در فعالیتهای حمل و نقل دریایی و بندری برداشته است. 
در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به محدودیت منابع مالی با همکاری و توافق با سیستم بانکی کشور مقرر نمود منابع مالی داخلی خود تحت عنوان وجوه اداره شده را نزد بانکها تودیع و سپرده گذاری نماید و بانکهای عامل در قبال سپرده گذاری سازمان، تسهیلات بانکی به میزان پنج برابر سپرده تودیعی به متقاضیان صاحب صلاحیت و مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت نماید و سازمان بنادر و دریانوردی نیز بمنظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد حمل و نقل دریایی و همچنین افزایش توجیه اقتصادی طرحهای مذکور متعهد گردید که از محل منابع تودیعی، بخشی یا همه سود بانکی تسهیلات اعطایی بانک ها را براساس اولویت و سیاستهای مصوب بعنوان یارانه سود بانکی از محل اصل و فرع منابع تودیعی پرداخت نماید.

سیاستها و اولویتهای اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت طبق مصوبات هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی بشرح زیر می باشد: 

 • اجرای طرحهای توسعه مسافری و گردشگری دریایی 
 • تامین تجهیزات بندری مورد نیاز بنادر توسط بخش خصوصی فعال در بنادر 
 • تامین تجهیزات آموزشی بندری دریایی توسط موسسات آموزشی ذیربط 
 • اجرای فعالیتهای زنجیره تامین لجستیکی بندری و دریایی (تجهیزات و تاسیسات) 
 • تامین شناورهای تجاری با اولویت دریای خزر 

تاریخ بروزرسانی : ۱۲ مهر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۴

اطلاعات بیشتر : اداره کل برون سپاری و توسعه مشارکتها
 
 
شرایط عمومی درخواست اعطای تسهیلات : 
متقاضیان استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده باید درخواست خود را در قالب شخصیت حقوقی (شرکت خصوصی یا تعاونی) به دبیرخانه کمیته وجوه اداره شده سازمان ارسال دارند. در مراحل سنجش میزان توانمندی متقاضیان و تحقیق همه جانبه ای در خصوص اهلیت و صلاحیت آنان صورت خواهد پذیرفت و در هر مرحله ای که شرایط مورد نظر سازمان نقض گردد از ادامه همکاری با آنان جلوگیری بعمل خواهد آمد. 

 

شرایط اختصاصی : 
 • متقاضیان استفاده از تسهیلات با اولویت های ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت : شرکت های تعاونی و خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل و خدمات دریایی
 • فعالیت جاری و توانمندی های فعلی متقاضی باید مرتبط با موضوع تسهیلات درخواستی باشد. شایان ذکر است شرکتهای جدیدی که علاقمند هستند در فعالیت های حمل و نقل دریایی حضور داشته باشند، حتماً بایستی شرایط احراز برای ورود به این عرصه را دارا باشند.
 • سوابق و فعالیت های اجرایی گذشته و جاری متقاضی بایستی طوری باشد که شرایط احراز به فعالیت در حوزه خدمات و حمل و نقل دریایی را داشته باشد.
 • صلاحیت فنی، اجرایی و مالی و متقاضی باید به وسیله واحدهای مرتبط در سازمان و بانک عامل بررسی و تایید شود.


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ۱۵:۲۹

اطلاعات بیشتر : اداره کل برون سپاری و توسعه مشارکتها

 

 • تقاضای کتبی استفاده از تسهیلات در سربرگ ممهور به مهر شرکت 
 • کپی اساسنامه شرکت (شرکت باید سهامی خاص باشد) 
 • کپی مصدق روزنامه رسمی مبنی بر تأسیس و آخرین تغییرات شرکت (کپی برابر اصل) 
 • کپی مجوز معتبر فعالیت صادر شده از امور ثبت شرکتهای سازمان بنادر و دریانوردی 
 • ارائه مشخصات اعضاء‌ هیات مدیره، مدیرعامل و سهامداران و درصد سهام هر یک از اعضاء (به انضمام کپی کارت ملی، مدرک تحصیلی) در سربرگ ممهور به مهر شرکت  
 • لیست و گزارش سوابق فعالیت و تجارب شرکت و ارائه یک نسخه از قراردادهای فعالیتهای انجام شده در زمینه حمل و نقل دریایی یا عملیات بندری در طول 3 سال گذشته 
 • کپی ترازنامه مالی سالانه شرکت همراه مفاصاحساب مالیاتی 
 • گزارش کامل توجیهی فنی و اقتصادی طرح مورد تقاضا تایید شده توسط شرکتهای عضو کانون مشاوران امور بانکی 
 • تکمیل فرم اطلاعات شرکت و درخواست تسهیلات 

  - شرایط گزارش توجیه فنی و اقتصادی: 
  بطور کلی گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی از چهار بخش تکمیل می شود : 
  1- بخش اول : معرفی متقاضی 
  در این بخش اطلاعات زیر بمنظور شناسایی متقاضی و امکان ارزیابی توان فنی و اجرایی آن باید ارائه شود: 
  - خلاصه ای از سوابق فعالیت های گذشته 
  - خلاصه ای از فعالیت های جاری و توانمندی های فعلی 
  2- بخش دوم : مشخصات فنی طرح 
  در این بخش باید اطلاعات زیر ارائه شود :
  - هدف از اجرای طرح 
  - محل اجرای طرح 
  - شرایط اجرای طرح 
  - مشخصات فنی کامل طرح 
  - دلایل توجیهی لزوم اجرای طرح 
  3- بخش سوم: مشخصات مالی طرح 
  در این بخش باید مشخصات مالی به شرح زیر به طور کامل ارائه شود : 
  - هزینه اجرای طرح از شروع تا بهره برداری 
  - آنالیز هزینه ها و نحوه اعمال هزینه ها 
  4- بخش چهارم مشخصات اقتصادی طرح 
  در این بخش باید آنالیز هزینه ها و درآمدهای بهره برداری از طرح به شرح زیر ارائه شود: 
  - آنالیز هزینه ها و درآمدهای بهره برداری از طرح 
  - تحلیل سود و زیان و برگشت سرمایه 
  - ریسک های اقتصادی موجود 
  - نحوه بازپرداخت تسهیلات 
  - مشخصات مالی و اسنادی طرح باید با نرم افزار کامفار ارایه شود 

تاریخ بروزرسانی : ۶ تیر ۱۳۹۴ ۰۹:۳۴

اطلاعات بیشتر : اداره کل برون سپاری و توسعه مشارکتها

 

 • دبیرخانه کمیته با اعلام عمومی یا دعوت از متقاضیان مربوط نسبت به دریافت فرمهای تکمیل شده و مدارک مورد نیاز از متقاضی اقدام می نماید.
 • در صورت تکمیل مدارک، بررسی و دبیرخانه کمیته نسبت به ارجاع آن به واحد و کارشناس ذیربط در کمیته اقدام می نماید.
 • واحد یا کارشناس ذیربط پس از اعلام نظر، طرح پیشنهادی را به دبیرخانه کمیته اعاده می نماید.

الف- در صورت عدم موافقت یا رد طرح، دبیرخانه کمیته موضوع را به متقاضی اعلام می کند.
ب- در صورت موافقت، دبیر کمیته طرح پیشنهادی را در اولین جلسه کمیته با حضور نماینده واحد ذیربط و عندالقتضاء کارشناس مربوطه، مطرح می نماید.

 • پس از بررسی و اتخاذ تصمیم و تایید کمیته به شرح صورتجلسه ای که در این خصوص تنظیم و به امضاء اکثریت می رسد، مراتب از طریق دبیر کمیته به بانک اعلام می گردد.
 • دبیرخانه کمیته موظف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضا نسبت به ارسال آن برای نماینده معاونت واحد یا کارشناس ذیربط و تشکیل جلسه پس از دو هفته و اعلام پاسخ (نتیجه) به متقاضی طی مدت 30 روز بعد اقدام نماید. 

  فرآِیند درخواست تسهیلات کمیته وجوه اداره شدهفرآِیند درخواست تسهیلات کمیته وجوه اداره شده

تاریخ بروزرسانی : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۴۰

اطلاعات بیشتر : اداره کل برون سپاری و توسعه مشارکتها