صدورگواهینامه های دریایی شناور

کد خدمت
13052075000
عنوان خدمت
صدورگواهینامه های دریایی شناور
نوع خدمت
  • خدمت به کسب و کار (G2B)
  • خدمت به شهروند (G2C)
شرح خدمت
صدور  گواهینامه های دریایی شناور
مدارک مورد نیاز
مدارک مالکیت شناور - مدارک تایید صلاحیت دریانوردی
جزئیات خدمت
7 روز
ساعات ارائه خدمت
ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
مراجعه حضوری ندارد
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
هزینهشماره حساب بانکی
دو میلیون تا سی میلیون با توجه به ابعاد شناور 4001064504008225
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت