صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ... در مناطق ویژه بندری

کد خدمت
13092080100
عنوان خدمت
صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ... در مناطق ویژه بندری
نوع خدمت
  • خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
  • خدمت به کسب و کار (G2B)
  • خدمت به شهروند (G2C)
شرح خدمت
این خدمت، جهت صدور مجوز فعالیت حداکثر یک ساله در مناطق ویژه اقتصادی بندری ارائه شده است.
مدارک مورد نیاز
شرکت‌های طرف قرارداد یا تفاهم‌نامه/توافق‌نامه با منطقه: شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل، آگهی آخرین تغییرات شرکت، قرارداد، الحاقیه و صورت جلسه تحویل و تحول موضوع قرارداد، تاییدیه واحد مالی مبنی بر عدم بدهی به منطقه
شرکت‌ها و پیمانکاران باواسطه: شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل، آگهی آخرین تغییرات شرکت، قرارداد، الحاقیه و صورت جلسه تحویل و تحول موضوع قرارداد، تاییدیه واحد مالی مبنی بر عدم بدهی به منطقه، موافقت‌نامه منطقه با شرکت مادر طرف قرارداد
شرکت‌ها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی:  پروانه فعالیت از اداره امورکارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی، تاییدیه واحد مالی مبنی بر عدم بدهی به منطقه، کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل، آخرین آگهی تغییرات شرکت، شناسه ملی شرکت
فعال اقتصادی دارای صورت حساب معتبر: کارت ملی، شناسنامه، آخرین آگهی تغییرات (حقوقی)، کارت ملی مدیرعامل(حقوقی)، صورت‎حساب
جزئیات خدمت
۱۰ تا ۱۵ روز کاری
ساعات ارائه خدمت
ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
یک بار در صورت نیاز
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
هزینهشماره حساب بانکی
بر اساس تعرفه مصوب دبیرخانه شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی ۴۰۰۱۰۶۴۵۰۴۰۰۸۲۲۵ نزد بانک مرکزی
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت