سازمان بنادر و دریانوردی/قوانین و مقررات
قوانین و مقررات در گروه های: مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی، حمل و نقل دریایی، سرمایه گذاری، ایمنی دریایی، محیط زیست، صدور مجوز و گواهی نامه ها، استانداردهای ساخت و ساز، قوانین و کنوانسیونهای بین المللی، امور مالی و معاملات، طبقه بندی شده اند.
با انتخاب گروه مورد نظر از فهرست"قوانین و مقررات سازمان" در کادر جستجو، و کلیک بر روی عبارت جستجو، می توانید به فهرست قوانین و مقررات گروه مورد نظر دسترسی یابید.

 

س

 

عنوانتاریخ تصویب  
الحاق یک تبصره به بند (١) ماده (١) طرح ملی آمادگی, مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی
۱۴۰۰/۰۵/۲۰
طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی
۱۴۰۰/۰۱/۲۹
آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی (موضوع ماده ۸۶ اصلاحی قانون دریایی ایران)
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری)
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قانون دریایی ایران مصوب 1343 با اصلاحات بعدی و قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389
۱۳۹۹/۱۱/۰۸
آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر (مصوب 1395)
۱۳۹۹/۰۶/۱۱
تصویبنامه درخصوص الحاق محدوده ای به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
دستور العمل نحوه بررسی سوانح دریایی
۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۰ مورد، صفحه ۱ از ۵

دسته بندی قوانین و مقررات