انتصاب های سازمان بنادر و دریانوردی

محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی حسین پور قیومی را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی جلیل اسلامی را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمد حسن اسدی را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۳
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمد رضا اله یار را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۵
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی سید سعید سید علائی را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی فرهاد منتصر کوهساری را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمد قائم تاج گردون را به عنوان "عضو کارگروه اجرایی طرح دور کاری سازمان" منصوب کرد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۷
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی چنگیز جوادپور را با حفظ سمت به عنوان "مسئول هماهنگی مقابله با کرونا "منصوب کرد.
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمدعلی اصل سعیدی پور به عنوان "مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها" منصوب کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمد حسین علامه را به عنوان "مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی ،برنامه, بودجه و تحول اداری "منصوب کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی جمشید عباسی راد را به عنوان"مدیرکل مهندسی عمران و نظارت برطرح ها" منصوب کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۳۳
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی حسین صادقی نژاد پاریزی را به عنوان "مدیرکل امور اقتصادی و مناطق "منصوب کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۵۹
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی چنگیز جوادپور را به عنوان "مدیرایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) "منصوب کرد.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۴۴
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی سعید عظیمی را به عنوان"مشاور " خود منصوب کرد.
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۰۴
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی آیت اله رضا زاده را به عنوان "سرپرست اداره کل تأمین و مهندسی تجهیزات "منصوب کرد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی فرهاد منتصر کوهساری؛ معاون امور بندری و اقتصادی به عنوان "عضو شورای راهبری توسعه مدیریت " منصوب کرد.
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی فرهاد کوهساری؛ معاون امور بندری و اقتصادی عنوان "عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی " منصوب کرد.
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی چنگیز جوادپور؛ مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل HSE به عنوان "عضو کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی " منصوب کرد.
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰
طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، «فرهاد منتصر کوهساری» به سمت عضو هیأت عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
۰۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
محمد رضا اله یار؛ معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی و قائم مقام همایش بین المللی سواحل ، بنادر و سازه های دریایی در حکمی رسول قنبری ممان؛ را به عنوان "رئیس کمیته اجرایی همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی _ ICOPMAS 2020 " منصوب کرد.
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۸
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان و رئیس عالی همایش بین المللی سواحل ، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2020 ، در حکمی حمید خلیلی؛ مدیرکل مهندسی سواحل و بنادربه عنوان دبیر همایش بین المللی سواحل ، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2020 منصوب کرد.
۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی جواد جهاندار را به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی منصوب کرد.
۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۱۳
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمدحسین علامه را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری منصوب کرد.
۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۰
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمد حسن اسدی را به عنوان مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب کرد.
۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۱
محمد راستاد؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی ستار جلیلیان را به سمت "معاون برنامه ریزی و توسعه منابع" اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر منصوب کرد.
۰۶ اَمرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۱
با حکم و ابلاغ محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی، محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مدت دو سال، به عنوان عضو شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل منصوب شد.
۰۶ اَمرداد ۱۳۹۸ - ۹:۵۱
محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی در حکمی سید سعید سید علایی را به سمت عضو هیأت عامل و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع منصوب کرد.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۵
محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی در حکمی جلیل اسلامی را به سمت عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی منصوب کرد.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵
محمد راستاد؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی جعفر مفاخری را به سمت مشاور مدیرعامل این سازمان در امور ایثارگران منصوب کرد.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۴
محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی محمد تاجگردون را به سمت "نماینده مدیریت OMS" سازمان بنادر و دریانوردی منصوب کرد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰
۱ صفحه ۲ از ۷ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷