انتصاب های سازمان بنادر و دریانوردی

طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش آقای محمد جهانشاهی نسبت به سمت رئیس اداره بندر و دریانوردی کیش منصوب شد.
۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۵
طی حکمی از سوی علی خاوری مدیرکل راه وشهرسازی ورئیس شورای حمل ونقل استان گیلان مهندس نعیمی به عنوان جانشین رئیس شورای حمل و نقل استان گیلان منصوب شد.
۰۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۹
طی حکمی از سوی سرهنگ پاسدار علیرضا عاشوری مسئول سازمان بسیج ادارات بنا به پیشنهاد فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت راه وشهرسازی برادر علی جان علی اکبری به سمت فرمانده پایگاه شهدای والفجر (سازمان بنادر ودریانوردی )منصوب شد.
۰۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۲
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد (معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی) عبدالکریم رزازان به سمت مشاور مدیرعامل در امور خصوصی سازی و دبیر کمیته وجوه اداره شده منصوب شد.
۱۹ اَمرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۸
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع، آقای حمیدرضا آبایی به سمت مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) منصوب شد.
۱۱ اَمرداد ۱۳۹۴ - ۹:۳۰
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بنا به پیشنهاد سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادر، آقای عباس احمدزاده به سمت مدیرکل تأمین و نگهداری تجهیزات منصوب شد.
۱۰ اَمرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۹
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر مهندس محمدرضا الهیار (مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر) با حفظ سمت به عنوان سرپرستی معاونت توسعه و تجهیز بنادر منصوب شد.
۲۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۰
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر جناب آقای مهندس جلیل اسلامی(معاون اموربندری ومناطق ویژه ) با حفظ سمت به سرپرستی معاونت امور دریایی سازمان منصوب شد.
۰۸ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۳
طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، رضا سفاری به سمت مدیر بنادر و دریانوردی آبادان منصوب شد.
۰۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۲
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهادمعاون توسعه ومنابع ، چنگیز جوادپور به سمت «مدیرکل منابع انسانی پشتیبانی و رفاه " منصوب شد.
۲۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۰
طی حکمی از سوی محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی دکتر حمیدرضا آبایی به سمت «مشاور مدیرعامل در امور خصوصی سازی سازمان بنادر و دریانوردی» منصوب شد.
۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۴
طی حکمی از سوی محمد سعید نژاد معاون وزیر راه و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی سیدمحمود علمایی به سمت مدیرکل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
۱۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۹:۱۰
به گزارش روابط عمومی ؛ طی حکمی از سوی مهندس سعید نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، مهندس رسول بهرامی به عنوان معاون دریایی و بندری منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد منصوب شد .
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۰
طی حکمی از سوی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ،داوود بهادری به عنوان رییس اداره بندر ودریانوردی دیر منصوب شد.
۱۸ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۴
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی احکامی جداگانه معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی، امور دریایی و امور بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و همچنین مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر را منصوب کرد.
۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۵
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۷