انتصاب های سازمان بنادر و دریانوردی

باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی،بهروز آقایی به عنوان مدیرکل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان منصوب شد .
۰۵ تیر ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۰
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی،عبدالکریم رزازان به عنوان مشاور مدیر عامل در حوزه صنایع دریایی و بندری منصوب شد .
۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، ابوالقاسم اسدی به عنوان سرپرست اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان منصوب شد .
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۶
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، منصورآرامی به عنوان مدیر کل دفتر" برون سپاری وتوسعه مشارکتها "ومشاوراموراجتماعی وشهروندی مدیرعامل منصوب شد .
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۹:۱۷
طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مهندس سیاوش رضوانی به عنوان « مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران» منصوب شد.
۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۸
طی حکمی ازسوی مهندس سعیدنژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی آقای حسین چراغی به عنوان مدیرکل بنادرودریانوردی استان گیلان منصوب شد.
۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۴
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی محمد مهدی بنچاری به عنوان مدیرکل بنادر ودریانوردی استان بوشهر منصوب شد.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۸:۵۴
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی سعید کیاکجوری به عنوان سرپرست اداره کل بنادر ودریانوردی استان مازندران منصوب شد.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۸:۳۴
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی عیسی بشارتی به عنوان رئیس اداره بنادر ودریانوردی دریاچه ارومیه منصوب شد.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۹:۲۲
طی حکمی ازسوی وزیر راه وشهرسازی ، نورالدین علی آبادی به سمت عضو هیات عامل ومعاون توسعه وتجهیز بنادرسازمان بنادر ودریانوردی منصوب شد.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۸
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مصطفی محمدی الموتی به عنوان سرپرست گارد سازمان بنادر منصوب شد.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۳
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، ارسلان شیرزادی به سمت سرپرست دفتر برون سپاری وتوسعه مشارکت ها سازمان بنادر منصوب شد.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۹
طی حکمی ازسوی مهندس سعیدنژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی آقای حسین چراغی باحفظ سمت به عنوان سرپرست منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا منصوب شد.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۵
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون امور دریایی سازمان بنادر ، علی اکبر مرزبان به سمت مدیر کل امور دریانوردان وسازمانهای تخصصی بین المللی سازمان بنادر منصوب شد.
۲۴ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۹
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون امور دریایی سازمان بنادر ، الله مراد عفیفی پوربه سمت مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر منصوب شد.
۲۳ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۲
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد مدیرکل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ، سید حسن ابراهیمی به سمت معاونت دریایی وبندری آن اداره کل منصوب شد.
۱۷ فروردین ۱۳۹۵ - ۸:۴۵
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد مدیرکل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ، ملک حسن پاد به سمت معاونت طرح و توسعه ان اداره کل منصوب شد.
۱۷ فروردین ۱۳۹۵ - ۸:۳۵
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ، حیدر فرزانه به سمت ذیحساب ومدیر کل امور مالی سازمان بنادر منصوب شد.
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ، عبدالکریم رزازان به سمت «مدیرکل برون سپاری وتوسعه مشارکت ها " منصوب شد.
۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۵
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی آقای محمد مهدی بنچاری به سمت سرپرست اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر منصوب شد.
۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۴
بنا به پیشنهاد مهندس سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادر وبه موجب مصوبه شورای عالی این سازمان ،دکتر عباس آخوندی وزیر را ه وشهرسازی ، محمد راستاد رابه عنوان معاون اموردریایی سازمان بنادرودریانوردی منصوب کرد.
۰۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۱
رؤسای جدید ادارات امور مالی و آموزش اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منصوب و مشغول به کار شدند.
۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۴
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بنا به پیشنهاد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان و موافقت معاون توسعه و مدیریت و منابع آقای اسماعیل خجیر انکاس به سمت معاون اداری و مالی منصوب شد.
۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۳
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، تیران جاسم‌زاده به عنوان رئیس جدید اداره بندر و دریانوردی شهرستان عسلویه معرفی شد.
۲۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۶
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بنا به پیشنهاد فرمانده گارد سازمان ومدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان سربندردار سوم آنه آبار به سمت فرمانده گارد بنادر و دریانوردی استان گلستان منصوب شد.
۲۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۰
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش آقای محمد جهانشاهی نسبت به سمت رئیس اداره بندر و دریانوردی کیش منصوب شد.
۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۵
طی حکمی از سوی علی خاوری مدیرکل راه وشهرسازی ورئیس شورای حمل ونقل استان گیلان مهندس نعیمی به عنوان جانشین رئیس شورای حمل و نقل استان گیلان منصوب شد.
۰۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۹
طی حکمی از سوی سرهنگ پاسدار علیرضا عاشوری مسئول سازمان بسیج ادارات بنا به پیشنهاد فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت راه وشهرسازی برادر علی جان علی اکبری به سمت فرمانده پایگاه شهدای والفجر (سازمان بنادر ودریانوردی )منصوب شد.
۰۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۲
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد (معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی) عبدالکریم رزازان به سمت مشاور مدیرعامل در امور خصوصی سازی و دبیر کمیته وجوه اداره شده منصوب شد.
۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۸
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع، آقای حمیدرضا آبایی به سمت مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) منصوب شد.
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۹:۳۰
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۵ ۵